För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Kateterisering av urinblåsan (KAD)

Sidan innehåller instruktionsfilmer om Kateterisering av urinblåsan man, Kateterisering av urinblåsan kvinna och Olika tillvägagångssätt för kateterisering av urinblåsan.

En urinkateter är en slang med dräneringshål som förs in i urinblåsan i syfte att tömma ut urin. En orsak till kateterisering av urinblåsan är urinretention, det vill säga att urinblåsan inte töms. Kateterisering kan också användas när det är viktigt att säkerställa att urinblåsan töms, till exempel inför, under och efter en större operation. Det kan även vara vid vissa sjukdomstillstånd då noggrann övervakning av patientens urinmängd krävs. Kateterisering av urinblåsan kan göras en enstaka gång för att tömma blåsan vid ett eller vid upprepade tillfällen så kallad intermittent kateterisering. Katetern kan också lämnas kvar i blåsan och urinen rinner då ner i en uppsamlingspåse eller så är katetern avstängd med en propp eller klämma för att med jämna mellanrum öppnas upp och urinen rinner då ut. En kvarliggande kateter benämns cathéter à demeure (KAD).

Kateterisering av urinblåsan - man

Kateterisering av urinblåsan - kvinna

Olika tillvägagångssätt för kateterisering av urinblåsan