För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Perifer venkateter

Sidan innehåller en instruktionsfilm om inläggning av Perifer venkateter (PVK).

Perifer venkateter (PVK) är en tunn kateter i plastmaterial som med hjälp av en metallkanyl förs in i en ven och ger tillgång till blodbanan. Metallkanylen (mandrängen, ledaren) dras ut efter inläggningen och kvar i kärlet är endast en tunn plastkateter. Insättning av en PVK är en vanlig åtgärd som sjuksköterskan utför och ansvarar för. Genom en PVK är det möjligt att tillföra patienten näringslösning, vätska, blodprodukter eller läkemedel direkt in i blodbanan.

Perifer venkateter (PVK)

Dokument