För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Barn och ungdom – programspecifik information om VFU

Programspecifik information om VFU för studenter på Barn och Ungdom.

VFU-perioder

Hösten 2024

Termin 1 VFU inom barnhälsovård 8 dagar (v 45-46 HT24) och elevhälsovård 8 dagar (v 50-51 HT24)

Termin 2 VFU inom barnsjukvård (v 46-50 HT24)

Våren 2024

Termin 1 VFU inom barnhälsovård 8 dagar (v 12-13 VT24) och elevhälsovård 8 dagar (v 17-18 VT24)

Termin 2 VFU inom barnsjukvård (v 13-17 VT24)

 

 

 

Obligatoriska förberedelser inför VFU

  1. Gör webbaserade utbildningen JoBSH https://utbildning.ki.se/student/verksamhetsintegrerat-larande-vil-och-verksamhetsforlagd-utbildning-vfu-0

 

  1. Se till att ha giltigt eTjänstekort https://utbildning.ki.se/student/verksamhetsintegrerat-larande-vil-och-verksamhetsforlagd-utbildning-vfu-0 Viktigt att tänka på att det tar flera veckor att ordna ett e-tjänstekort så ordna med detta i god tid innan du ska ut på din VFU. Har du redan ett fungerande e-tjänstekort för att du redan arbetar inom Region Stockholm så använder du det kortet.

 

  1. Hälsointyg ska tas med och visas upp på VFU-platserna Fyll i hälsodeklaration här https://utbildning.ki.se/verksamhetsforlagd-utbildning-och-halsointyg Hälsointyget kommer till Kivra (din digitala brevlåda) alt om sådan inte finns hem till adress som finns i Ladok. Kontakta Studenthälsan om du har frågor ang hälsointyget.

 

  1. Beställ utdrag ur belastningsregistret – utdraget tas med till elevhälsovården https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/ (Uttdraget är giltigt i 1 år)

 

 

 

Rätt adress i Ladok och bevaka din studentmail

Se till att det är rätt bostadsadress registrerad på dig i LADOK, då du får din VFU-placering utifrån den adressen. Meddela Maria Bokedal Langius maria.bokedal.langius@ki.se snarast om din adress inte stämmer, om du kommer bo någon annanstans framöver ex. 

Viktigt är också att du bevakar din studentmail då kommunikation ang VFU sker via den, även från verksamheterna.

 

När får jag besked om mina VFU-placeringar? Var kan jag se mina placeringar?

Målsättningen är VFU-placeringarna ska vara klara tre veckor före VFU-start.

VFU-placeringar inom Regionen (barnhälsovård och barnsjukvård) ses i KLIPP; https://klipp.sll.se  Information ang användarnamn och lösenord skickas till din studentmail då placering finns publicerad i KLIPP.

VFU-placering inom elevhälsan (EMI) förmedlas via mail till din studentmail. Denna placering kan inte ses i KLIPP.

 

VFU i annat län

Det är möjligt att ansöka om att VFU-placeringar i närheten av där du bor (om du bor utanför Stockholms län). Du är då själv ansvarig för att ordna dina placeringar och se till att du har möjlighet att uppnå lärandemålen.

Det är mycket viktigt att du tar reda på precis hur rutinen ser ut gällande att ansöka om VFU-placering i aktuell verksamhet. I samband med att du tar kontakt med verksamheten hör du efter om det finns studierektor/samordnare som förmedlar placeringar. Exempelvis i följande regioner har vi kännedom om att KI behöver skicka en formell förfrågan (gäller främst inom barnhälsovård): Skåne, Västra Götaland, Sörmland, Örebro län, Östergötland, Västmanland, Jönköping och Norrbotten.

Ett krav från KI är att den tilltänkta handledaren har specialistutbildning inom verksamhetsområdet (Barn och ungdom alternativt Distrikt). Att handledaren har handledarutbildning är inget krav, endast ett önskemål.

Observera att du inte ska ha personlig anknytning till verksamheterna där du gör VFU, d v s ex ha barn listade, arbeta där etc. 

 

Placering inom barnhälsovård och elevhälsovård

Bedömningsunderlag för resp VFU-placering finns i Canvas under den modul som heter Verksamhetsförlagd utbildning eller liknande. När du har fått bekräftat från verksamheten att du är välkommen dit och har möjlighet att uppnå målen fyller du i en ansökan per placering, länk till ansökan här. Du skickar därefter ansökan till Maria Bokedal Langius maria.bokedal.langius@ki.se senast 6 veckor före VFU-start.

 

Placering inom barnsjukvård 

Kursplan med kursmål finns på kurswebben. När du fått bekräftat från verksamheten att du är välkommen dit fyller du i en ansökan avsedd för denna kurs, finns här. Du skickar därefter ansökan till Liza Klacksell Israelsson liza.klacksell-israelsson@ki.se senast 6 veckor före VFU-start.

 

Du meddelas via mail om ansökan beviljas eller inte – detta behöver du själv bevaka.

Om du bor utanför Stockholms län och vill göra VFU på din hemort måste du själv ta reda på vad som gäller där angående e-tjänstekort.

 

Frågor som rör dina VFU-placeringar

Om du har frågor som rör dina VFU-placeringar inom barnhälsovård alt elevhälsovård tar du kontakt med utbildningssamordnare Maria Bokedal Langius maria.bokedal.langius@ki.se (kontaktas ej via Canvas) och för frågor gällande placering inom barnsjukvård kontakta Liza Klacksell Israelsson liza.klacksell-israelsson@ki.se

 

 

 

 

 

 

Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2024-03-12