För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - vård av äldre, 15 hp kurskod 2VA005

På kurswebben för 2VA005 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.
I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för vård av äldre samt presentation och försvar av eget examensarbete.

Kursplan

Inför kursstart

Vi träffas första gången 25 mars via Zoom. Zoomlänkar kommer att skickas till er av ansvarig lärare. Hela terminsschemat hittar du längre ner på denna sida.

 

Systematisk sökning och kvalitetsvärdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår.

Schema Distans VT24

Vi träffas första gången via Zoom den 25 mars 2024. Det publicerade schemat innehåller inga zoomlänkar. Länkar hittar ni i Canvaskursrummet som ni får tillgång till en vecka innan kursstart.

Schema för Dag 1: 2VA005 Distans VT24

Handledningstillfällen arrangeras mellan handledare och studenter.

-------------------------------------------------------

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringsperioden för kursen i Ladok är dag-månad. 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i ladokMer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Registreringsperiod 2024-03-18 - 2024-03-27

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier. Till exempel kan du läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda Kursutvärdering och Kursanalys

2VA005 Kursutvärdering HT23

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Zarina Nahar Kabir

Adjunkt/kursansvarig
+46852483584

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ZN
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2024-03-07