För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Barn och ungdom

Programmet förbereder för arbete inom barnsjukvård, barnhälsovård, elevhälsans medicinska insatser samt barnhabilitering.
Som specialistsjuksköterska med inriktning barn och ungdom har du bland annat ansvar för att alla beslut som rör barnet tas utifrån barnets bästa. Det är också viktigt att du kan få barnet att känna sig tryggt i vårdsituationen.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senaste gällande utbildningsplanenerna. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen för studenter antagna från och med VT 14 eller utbildningsplanen för studenter antagna från och med VT 21.

Programöversikt för studenter antagna från VT21

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

En av nedan fördjupningskurser:

LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2024-03-12