För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp, Barn och ungdom kurskod 2BU022

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistområdet. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT24, vecka 36.

Kursen består av tre moment, varav de två första är förlagda i början på termin ett på programmet och det tredje momentet avslutar den andra terminen. 

 

Förkunskaper 

Vi rekommenderar att ni ser över era förkunskaper i forskningsmetodik. Titta i kursplanen angående vad som ingår i kursen.

 

Följande bok kan vara till hjälp: 
Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017 - 510 sidor ISBN:978-91-44-11328-9  LIBRIS-ID:20848026  Sök i biblioteket
 

Efter att ni har registrerat er i Ladok, gör gärna de webbaserade övningarna i Canvas (se modul med samma namn i Canvas) avseende Design och Analys. Titta också gärna på hemsidan för Statens beredning för medicinsk utvärdering.


Zoom-undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Tillgång till kursrummet får du genom att registrera dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa. Du kan skriva ut registrerings- och studieintyg och ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden för kursen i Ladok är 2024-08-02 - 2024-08-16. 

Du registrerar dig själv i ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Schema 

Observera att schemat är preliminärt och kan komma att ändras/kompletteras under kursens gång.

Preliminärt schema HT24

 

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter HT24

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram HT24. 

Dagen kommer hållas digitalt måndag den 2 september 2024, kl.08.30-12.00.  Länk till webinariet kommer finnas tillgänglig i kursrummet för första kursen.

Schema programgemensam dag 2 september

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering VT23-HT23

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Lars E Eriksson

Examinator
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
LR
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-07-08