För studenter på kursen Hälsa och livsvillkor hos äldre - förr, nu och i framtiden, 7,5 hp kurskod 2VA006

På kurswebben för 2VA006 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.
Kursens övergripande mål är att studenten, utifrån begreppen hälsa, livsvillkor och miljö, förvärvar självständig förmåga att kunna bedriva hälsofrämjande och hälsoförebyggande arbete för äldre människor.

Kursplan

Inför kursstart

Välkomna till specialistutbildningen Vård av äldre.

Vi träffas första gången 15 januari 2024.

Måndag 15/1 PROGRAMSTART Zoom webinar.  Länk

08.30-12.15 Programgemensam dag 

(se separat information nedan)

Zoomlänkar kommer att skickas till er av ansvarig lärare. Hela terminsschemat hittar du  på denna sida.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel ska du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, du kan skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering i Ladok är obligatoriskt för att behålla sin plats och kunna delta i kursen.
Registreringsperiod för VT24 är 2023-12-28 - 2024-01-08.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema VT24

Se det preliminära schemat för VT24 

Schema 2VA006

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

VT24 Kursutvärdering 2VA006 Hälsa och livsvillkor hos äldre - förr, nu och i framtiden - Short

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eva Styrwoldt

Kursansvarig
Profile image

Åsa Craftman

Examinator
+46852483824

Marcela Millas

Utbildningsadministratör

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Therese Svanberg

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ÅC
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2024-04-11