För studenter på kursen Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad, 7,5 hp kurskod 2VA007

Kursens övergripande mål är att utifrån specialistsjuksköterskans perspektiv utveckla förmåga att arbeta diagnostiskt och prognostiskt i omvårdnad av den äldre människan utifrån ett personcentrerat och familjefokuserat förhållningssätt.

Kursplan

Välkomstinformation inför kursstart VT24

Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kurs 2VA007 är den andra kursen i vård av äldre specialistsköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 1.

Information för hela vård av äldre specialistsköterskeutbildningen - distans.

  • Det är en webbaserad distanskurs på halvfart och pågår i 10 veckor från måndagen den 25 mars till den 02 juni 2024.
  • Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringsperiod 2024-03-18 - 2024-03-27

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier. Till exempel kan du läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Schema VT24

Schema delfart 2VA007 VT24 (Senast två veckor innan kursstart)

Examinationer och omexamination

Examinationer kommer att vara inne på campus den 22/5 och 23/5.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på  grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering. 

V23 (2VA007) Bedömning av äldres hälsa och behov av omvårdnad 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eva Styrwoldt

Kursansvarig

Åsa Craftman

Examinator

Marcela Millas

Utbildningsadministratör
Profile image

Therese Svanberg

VFU/VIL-Utbildningssamordnare

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Notera att du i de flesta kurser endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ES
Innehållsgranskare:
Marcela Millas
2024-03-07