För studenter på kursen Palliativ vård, (7,5hp) Fristående kurskod 2QA331

På kurswebben för 2QA331 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärdering
Kursen ger dig kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård. Du får förutsättningar att utifrån ditt egna specifika kompetensområde samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer där målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Kursplan

Inför kursstart 

Nästa kursstart: HT24, vecka 36. Se preliminärt schema längre ned på sidan.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok  där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger 2 dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok . 

Mer information om webbregistrering. 


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI.

Från och med måndag den 26 augusti kommer den som har registrerat sig på kursen i Ladok ha tillgång till kursrummet i Canvas.

Logga in i Canvas

 

Zoom undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

Preliminärt schema HT2024

Tänk på att schemat är preliminärt och förändringar kan ske. Håll dig uppdaterad genom att regelbundet titta efter eventuella uppdateringar. 

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering och Kursanalys

HT22 2QA331 Palliativ vård

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Ingeli Simmross

Kursansvarig

Carina Lindblad

Examinator
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Inna Osadtjaja

Studievägledare
CL
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-07-17