För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Onkologisk vård

Programmet förbereder för arbete inom cancervård. Som specialistsjuksköterska inom onkologi ska du självständigt kunna utöva din profession i samband med vård och behandling av människor med cancersjukdom.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt Onkologisk vård - Avancerad cancervård

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

Programöversikt Onkologisk vård - Strålbehandling

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-02-13