För studenter på kursen Omvårdnad inom hälsa-ohälsa under adolescensperioden, fördjupning, 7.5 hp kurskod 2BU021

På kurswebben för 2BU021 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursen vänder sig till specialistsjuksköterskor som i sitt dagliga arbete möter ungdomar. Den innefattar de specifika omvårdnadsaspekter som är aktuella under adolescensperioden. Kursens utgår från ett hälso- och ohälsoperspektiv i ett nationellt och globalt perspektiv. Du kommer kunna fördjupa dina kunskaper inom ungdomsmedicin och ungdomshälsa, exempelvis om ungdomars livsstil.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart är HT24, vecka 36. 

Utbildningen sker helt på distans med 4 schemalagda obligatoriska träffar on-line. Obligatoriska moment i kursen är seminarier, individuella studieuppgifter med tillhörande examination. De arbetsformer som används är individuella studieuppgifter, arbete i grupp, workshops, seminarier och föreläsningar.

Kursen genomförs som distansundervisning på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan.

Preliminärt Schema HT24 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering

I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Du får tillgång till Canvas genom registreringen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursvärdering HT23

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Sektionen för omvårdnad

Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
LR
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-06-14