För studenter på kursen Omvårdnad och behandling av personer med sår, 7,5 hp kurskod 2SP048

På kurswebben för 2SP048 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom området omvårdnad och sårbehandling hos personer med akuta och svårläkta sår.

Kursplan

Information inför kursstart

Nästa kursstart: HT24.

Kursen genomförs som distansutbildning med webbaserad lärplattform som bas. 

Preliminära datum för kursträffar under HT24

Vecka 36, 3 september 09.00-16.00, möjligt att delta på Campus Flemingsberg eller online.

Vecka 42, 14 oktober, 09.00-16.00, obligatorisk närvaro Campus Flemingsberg

Vecka 42, 15 oktober, 09.00-16.00, obligatorisk närvaro Campus Flemingsberg

Vecka 45, 5 november, 09.00-16.00, obligatorisk närvaro Campus Flemingsberg

 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

I samband med att du registrerar dig på kurs i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Schema publiceras senast 2 veckor före kursstart

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Tillgång till kursen i Canvas får du automatiskt efter att du registrerat dig på kursen i Ladok. 

Logga in i Canvas

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering och kursanalys:

HT23 Kursvärdering

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Veronica Lundberg

Universitetsadjunkt
Profile image

Anne Friman

Examinator
+46852483613
Profile image

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör
SD
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2024-06-17