För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Valbara kurser och Fördjupningskurser

Här hittar du information om valbara kurser för specialistsjuksköterskeprogrammen Onkologisk vård, Medicinsk vård och Vård av äldre samt fördjupningskurser för specialistsjuksköterskeprogrammet Barn och ungdom.

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2023-03-27