För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Aktuellt på programmet

Aktuell information på Sjuksköterskeprogrammet

Till dig som tar examen HT20

Broschutdelning kommer att hållas digitalt den 14 januari, 2021, från kl.14.00. Information med länk till ceremonin kommer att skickas till berörda studenter i T6 till mailadress angiven i Ladok.

Broscherna kommer att skickas till den folkbokföringsadress som finns i Ladok. Om du önskar att broschen skickas till annan adress vänligen meddela programhandläggare anette.stalbalk@ki.se

Möjlighet att medverka i ett spännande och samhällsnyttigt projekt för Covid-19 antikroppsprovtagning

Vårdbemanning Sverige har fått möjlighet att medverka i ett spännande och samhällsnyttigt projekt för Covid-19 antikroppsprovtagning framöver och söker därför undersköterskor och sjuksköterskestudenter för centralt uppdrag i Stockholm, Göteborg och Malmö. Projektet är redan igång och håller på i minst tre veckor framöver med stor möjlighet till förlängning under hela sommaren. Allt från en veckas arbete och mer är av intresse!

Arbetstid: Måndag - fredag 08-17.

Kravprofil 1. Undersköterska examen / sjuksköterskestudent (minst färdig med T3) 2. Erfarenhet av venprovtagning 3. God förståelse av svenska språket i tal och skrift Vi är intresserade av personer som kan arbeta både heltid och deltid under perioden. Kontakta mig på 073-066 60 16 alt arve.ingvaldson@vbsverige.se för mer information!

#metoo – stöd för dig som är student

Karolinska Institutet (KI) ska vara ett inkluderande universitet med ett gott arbets- och studieklimat, fritt från diskriminering, trakasserier, och övrig kränkande särbehandling. Studieklimatet ska präglas av ömsesidig respekt mellan medarbetare och studenter. Diskriminering, trakasserier och övrig kränkande särbehandling är ett allvarligt hot mot hälsa, välbefinnande, studieglädje och möjligheter till framgång. Sådana beteenden kan aldrig accepteras och KI arbetar därför med aktiva åtgärder som innebär ett förebyggande arbete och som främjar en god studiemiljö.
Information till dig som är student och har utsatts för, eller har uppmärksammat sexuella trakasserier eller övrig kränkande särbehandling på Karolinska Institutet hittar du på: http://ki.se/utbildning/metoo-kampanjen-har-finns-stod-for-dig-som-ar-s…

#metoo – Support for KI-students
Karolinska Institutet (KI) is an inclusive university with a good work- and study climate, free of discrimination, harassment, and other offensive discrimination. The study climate should be characterized by mutual respect between employees and students. Discrimination, harassment and other offensive treatment is a serious threat to health, well-being, study pleasure and opportunities for success. Such behaviour can never be accepted, and therefore KI works with active measures that involves preventive work and promote a good study environment
Information for you who has been exposed to, or has noted, sexual harassment or other offensive treatment at Karolinska Institutet can be found at: http://ki.se/en/education/metoo-campaign-support-for-ki-students

Efter genomfört utbildningsprogram är examensfordringarna för såväl sjuksköterskeexamen som kandidatexamen i omvårdnad uppfyllda. Du ansöker själv om både din yrkes- resp medicine kandidatexamen vid Karolinska Institutet, läs mer om hur du går till väga och vilken blankett som krävs.