För studenter på kursen Examensarbete i optometri (15 hp) kurskod 1OP049

Kursen syftar till att studenten självständigt genomför ett vetenskapligt arbete och utvecklar ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt. Kursen stimulerar till fördjupning inom huvudområdet optometri som forskningsområde samt i relation till examensmålen för yrkes- och kandidatexamen.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 5 (7,5 hp)  och termin 6 (7,5 hp).

Studien kan genomföras och uppsatsen författas enskilt eller tillsammans med kurskamrat. Läs mer i kursplanen.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Denna kurs löper över två terminer och du ska registrera dig en gång per termin; först på termin 5 och sedan på termin 6.

Registreringen till kursen är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT22 T5 schema 220622

VT23 T6 KL2_OK3_SST_EXAM_schema 221101

Examination med annan kull än din egen

För att examineras med en senare kull än din egen, kontakta kursansvarig. Detta gäller även dig som läst kursen enligt en kursplan som nu är nedlagd.

Kursvärdering

HT20-VT21 Kursvärdering

Behöver du stöd med dina studier? 

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Abinaya Priya Venkataraman

Examinator och kursansvarig

Alberto Dominguez Vicent

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör