För studenter på kursen Farmakologi (3 hp) kurskod 1OP016

Kursen syftar till att ge optikerstudenter basala kunskaper om vad ett läkemedel är, dess administration och hur läkemedel metaboliseras och elimineras samt mekanismerna bakom vissa läkemedels terapeutiska effekter och biverkningar (farmakologiska principer). Tonvikten läggs på läkemedel som används vid olika sjukliga tillstånd i ögat, och på läkemedel som under akut och kronisk behandling påverkar ögats funktion.

Kursplan

Optiker farmakologi
Designed by pch.vector / Freepik

Kontaktuppgifter

Helin Norberg

Kursledare

Erik Norberg

Examinator

Karin Wrangö

Utbildningsadministratör

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. Intyget ska mejlas till utbildningsadministratören (karin.wrango@ki.se) vid kursstart. Vi tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. 

Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. 

E-post: funkis@ki.se  

Mer om att studera på Karolinska med en funktionsvariation

Hur du ansöker om intyg för anpassning

Tillgodoräknande

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: karin.wrango@ki.se 

Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3, Solnavägen 9 170 65 Solna 

Information om tillgodoräknande

Blankett

Kursmeddelanden

  • Kursen startar måndagen den 22 november kl 09:00.
  • Vi påminner att du som student inför varje kursstart kursregistrerar dig i Ladok. Ladok är öppen en veckan innan kursstart och tom två dagar efter kursstart. 
  • All information om kursen återfinns på Canvas.
  • Ordinarie tentamen ges den 3 december kl 10-12. (Studenter som läser kursen första gången under HT21 behöver inte anmäla sig.) 
  • Äldre kursare som avser tentera HT21 behöver anmäla sig. Anmälan görs till karin.wrango@ki.se, senast 26 november 2021.
  • Omtentamen kommer att erbjudas den 16 februari 2022, kl. 12:30-14:30. Samtliga studenter som avser tentera vid detta tillfälle behöver anmäla sig till tentamenstillfället. Anmälan görs till: karin.wrango@ki.se

Kursutvärdering och kursanalys