För studenter på kursen Omvårdnad vid cancersjukdom 7,5 hp kurskod 1SJ033

På kurswebben för 1SJ033 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad av vid cancersjukdom inom sjuksköterskeprogrammet. Patienter med cancer förekommer inom alla vårdformer och detta är en möjlighet att få en inblick i och kunskap om cancersjukvård och omvårdnad vid cancersjukdom.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: 1 april


Om kursen

Varmt välkommen till den valbara kursen Omvårdnad av vid cancersjukdom inom sjuksköterskeprogrammet. Patienter med cancer förekommer inom alla vårdformer och detta är en möjlighet att få en inblick i och kunskap om cancersjukvård och omvårdnad vid cancersjukdom. För mer information om lärandemål och liknande, se kursplan.

Kursen är nätbaserad, bedrivs på helfart under fem veckor och genomförs i nära samarbete med den kliniska verksamheten. Kursen omfattar tre veckors verksamhetsförlagd utbildning med placering vid verksamheter som bedriver cancervård samt 2 obligatoriska kursdagar (NKS Solna och Campus Flemingsberg). 

 

Covid-19

Läs mer på KI:s informationssida till studenter om undervisning med anledning av Corona.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är 2 veckor före kursstart och 2 dagar in i kursen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Schema

Schema 1SJ033 HT23 Omvårdnad vid cancersjukdom OBS! Schemat är preliminärt till kursstarten. 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben.

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig. 

Information ang omtentamenstillfälle för kursen 1SJ033 hittar du här.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Senast genomförda kursanalys


Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Malin Backman

Kursansvarig
Profile image

Yvonne Wengström

Examinator
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
852488059
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
852488233

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Efter att du registrerat dig i Ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MB
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2024-01-04