För studenter på kursen Optiker Farmakologi kurskod 1OP016

Kursen syftar till att ge basala kunskaper om vad ett läkemedel är, dess administration och hur läkemedel metaboliseras och elimineras samt mekanismerna bakom vissa läkemedels terapeutiska effekter och biverkningar (farmakologiska principer). Tonvikten läggs på läkemedel som används vid olika sjukliga tillstånd i ögat, och på läkemedel som under akut och kronisk behandling påverkar ögats funktion.

Kursplan

Optiker farmakologi
Designed by pch.vector / Freepik

Schema

Länk

Kontaktuppgifter

 

Helin Norberg

Kursledare

Erik Norberg

Examinator

Katariina Välimäki Göras

Utbildningsadministratör.

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget lämnas eller mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. https://utbildning.ki.se/ansok-om-stod-nar-du-studerar-med-funktionsvar…

Tillgodoräknande

Information om tillgodoräknande 

Blankett                                            

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. 

Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall  scannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: farmkursexp@fyfa.ki.se. Postadress: Kursexpeditionen för Fysiologi och Farmakologi, Biomedicum Kvarteret A3
Solnavägen 9 170 65 Solna.

Kursmeddelanden

  • Vi påminner att du som student inför varje kursstart kursregistrerar dig i Ladok. Ladok är öppen en veckan innan kursstart och tom två dagar efter kursstart. 
  • Äldre kursare som avser tentera Farmakologi tentamen HT20 behöver anmäla sig till tentan som ges 4 december kl 9-11. Anmälan görs till farmkursexp@fyfa.ki.se senast 27 november 2020. Studenter som läser kursen första gången under HT20 behöver inte anmäla sig. 
  • Omtentamen ges 19 februari 2021 kl 9-11. Samtliga studenter som avser tentera behöver anmäla sig till tentamenstillfället. Du anmäler dig via länken nedan senast 10 februari 2021 00:00. anmälan

 

 

 

Kursutvärdering och Kursanalys