För studenter på kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad, 16,5 hp- CAMPUS kurskod 1SJ010

På kurswebben för 1SJ010 campus hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment:

Forskningsmetodik (3 hp)
Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp)
Omvårdnadsvetenskap (9 hp)

Kursplan

Inför kursstart

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet KI Campus Flemingsberg och första kursen ”Sjuksköterskans professionen och omvårdnad som vetenskap” 1SJ010.

Kursstart VT22: v. 3. 18/1-2022- kursstarten kommer att inledas med distansundervisning på grund av rådande pandemi.

Deltagande under program- och kursstartsveckan är obligatoriskt för att kunna introduceras till tre års heltidsstudier på sjuksköterskeprogrammet campus och den första kursen. Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att läsa igenom kursplan, schemat för den första kursen samt beställa kurslitteratur. Ta även del av information från programwebben för sjuksköterskeprogrammet. Vid kursstart får du tillgång till utbildningsplattformen "canvas". 

 

Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

 

De arbetsformer som används är föreläsningar, seminarier/webbinarier, arbete i grupp, workshops, litteraturstudier och fältstudier. Deltagande i seminarier/webbinarier och fältstudier är obligatoriskt för mer information ta del av kursplanen.

 

Moment 1, 2 och 3 examineras genom skriftliga tentamina samt skriftliga och/eller muntliga examinationer individuellt eller i grupp. För godkänd kurs krävs att lärandemålen är uppfyllda, vilket innebär godkänt resultat i moment 1, 2 och 3 samt aktivt deltagande i obligatoriska delar.

 

Covid-19 information

Vidare undervisningen kan antingen ske via distansundervisning eller på campus beroende på rådande rekommendationer pga. pågående pandemin.

Läs mer på KIs informationssida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar 2021-12-29 till 2022-01-05 (kl. 23.59)

Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Kurslitteratur 

Rekommenderad kurslitteratur hittar du i kursplanen

Fältstudievecka:

Information och intyg se nedan. 

IPL: Interprofessionell utbildning och lärande 

 

Documents

Omexamination

Sida för omexaminationer klickbar länk 

 

Ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omexaminationstillfälle per kursmoment erbjuds under terminen. Examinationer bedöms under 10 arbetsdagar och 5 dagar administration. För mer information se kursplanen.

 

Anmälan till omexamination sker via en anmälningsenkät till aktuell omexamination senast  7 arbetsdagar före respektive omexaminationstillfälle.

 

Om du har frågor redan nu om hur du ska anmäla dig, kontakta utbildningsadministratören för kursen. Om du har frågor om examinationen, kontakta kursansvarig. Se personal i kontaktuppgifter i kursen.

Schema

Schema för VT 22 finner du längre ner på sidan. Observera att schema är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Frågor gällande datum för omexaminationer besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de

riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på 

grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering finns under dokument

Schema

Kursutvärdering och kursanalys CAMPUS

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator, utbildningsadministratör

Christina Lundin

Kursansvarig CAMPUS

Nana Waldréus

Examinator

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör
Administration

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.