För studenter på kursen Sjuksköterskans profession och omvårdnad, 16,5 hp- CAMPUS kurskod 1SJ010

På kurswebben för 1SJ010 campus hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursen "Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap" ligger som första kurs i din sjuksköterskeutbildning och är i huvudsak teoretisk med en veckas fältstudier. Kursen består av tre moment:

Forskningsmetodik (3 hp)
Sjuksköterskeprofessionen (4,5 hp)
Omvårdnadsvetenskap (9 hp)

Kursplan

Inför kursstart

Välkommen till Sjuksköterskeprogrammet KI Campus Flemingsberg och första kursen ”Sjuksköterskans professionen och omvårdnad som vetenskap” 1SJ010.

 

Kursstart HT24: V.36

 

Deltagande under program- och kursstartsveckan är viktigt för att kunna introduceras till tre års heltidsstudier på sjuksköterskeprogrammet campus och den första kursen "Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap" (16.5 hp). Information om plats och tider för program- och kursstartsveckan får du i ett Välkomstbrev från KI.

 

Som förberedelse inför kursstarten råder vi dig att ta del av programwebben för sjuksköterskeprogrammet, kursplanen och schemat för den första kursen samt att se över kurslitteraturen. Vid kursstart får du tillgång till utbildningsplattformen "Canvas". Lärplattformen Canvas används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter, information och kan hålla kontakten med lärare och med studenter.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

 

Kursen "Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap" består av tre moment: (1) Forskningsmetodik, 3 hp; (2) Sjuksköterskeprofessionen, 4.5 hp; (3) Omvårdnadsvetenskap, 9 hp. Kursens moment integreras under arbetsformer som syftar till att understödja studentens självstyrda och kollaborativa lärande och till att träna ett vetenskapligt förhållningssätt vilket sker genom aktivt kunskapssökande, problemlösning och kritisk reflektion.

Campusupplägg

Campusutbildningen bygger på självständigt och kollaborativt lärande genom blended learning (blandade lärmiljöer) och innebär undervisning både på campus och IT-baserat. Undervisningen sker med flerformsundervisning vilket innebär en variation av undervisning t.ex. genom individuella uppgifter, litteraturstudier, gruppaktiviteter om 12-15 pers./grupp, föreläsningar, workshops, fältstudier och seminarier. Deltagande i seminarier och fältstudier är obligatoriskt. För mer information ta del av kursplanen.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

  • Registreringen är öppen mellan 2024-08-02 - 2024-08-16 (kl. 23.59)
  • Registrering är obligatorisk för att behålla din plats på kursen.

Du registrerar dig själv i Ladok.  Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Kurslitteratur 

Rekommenderad kurslitteratur hittar du i kursplanen

Fältstudievecka:

I kursen ingår en obligatorisk fältstudievecka . Fältstudieveckan innefattar en obligatorisk dag om interprofessionellt lärande, se via länk om IPL: Interprofessionell utbildning och lärande 

 

Omexamination

Ett ordinarie examinationstillfälle samt ett omexaminationstillfälle per kursmoment erbjuds under terminen. Examinationer bedöms under 10 arbetsdagar och 5 dagar administration. För mer information se kursplanen.

Anmälan till omexamination sker via Ladok och under en tidsbestämd anmälningsperiod.

Här kan du se mer information

Om du har frågor om examination, kontakta examinator. Se kontaktuppgifter nedan.

Schema

Schema för HT24 ligger i TimeEdit, 1SJ010 Campus. I TimeEdit kan du filtrera för att få ett personligt schema för de som gäller dig och din grupptillhörighet. Observera att schema är preliminärt fram till två veckor innan kursstart. Frågor gällande datum för omexaminationer besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senaste kursanalysen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Kursansvarig och examinator, utbildningsadministratör

Profile image

Linda Eriksson

Kursansvarig CAMPUS
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör

Christine Carlstedt

Studievägledare
Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
LE
Innehållsgranskare:
2024-06-03