För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Aktuellt på programmet

Aktuell information på Sjuksköterskeprogrammet

Till dig som tar examen VT22

Välkommen till vår Broschceremonin den 2 juni. Inbjudan kommer att skickas ut inom kort till angiven mailadress i Ladok. Gå gärna in i Ladok och se att din mailadress stämmer. 

Valbar kurs

Under det sista året ingår en valbar kurs omfattande 7,5 hp där du ges möjlighet till att fördjupa dig inom ett område som du finner särskilt intressant för din kommande yrkesfunktion. Den valbara kursen läser du i termin 5.

För dig som ska ansöka om valbar kurs HT22:

Viktiga datum, ansökningsprocess och kursutbud hittar du under valbara kurser här på programwebben:

https://utbildning.ki.se/student/valbara-kurser

 

Angående återgång till campus H21

Rektor har den 23 april 2021 beslutat om återgång till campusundervisning från och med höstterminen. KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Detta beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

Uppdatera dig regelbundet på sidan för medarbetare och studenter:

https://nyheter.ki.se/information-till-medarbetare-och-studenter-om-covid-19

På sjuksköterskeprogrammet kommer undervisningen övergå till campusförlagda aktiviteter successivt. För att undvika trängsel samt att bibehålla aktiviteter som med god kvalitet kunnat genomföras på distans under pandemin kommer en del teoretisk undervisning fortsatt bedrivas digitalt. En stor andel undervisning innebär kliniska aktiviteter såsom verksamhetsförlagd utbildning eller färdighetsträning på KTC enligt gängse rutiner.

Inför höstterminen -21 v.g. ta del av information från respektive kurs i programmet. För dig som blir antagen och påbörjar utbildningen H21 vänligen ta del av information under ”Ny student”.