För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Aktuellt på programmet

Aktuell information på Sjuksköterskeprogrammet

Valbar kurs

Under det sista året ingår en valbar kurs omfattande 7,5 hp där du ges möjlighet till att fördjupa dig inom ett område som du finner särskilt intressant för din kommande yrkesfunktion. Den valbara kursen läser du i termin 5.

Antagningen till valbar kurs HT23 öppnar den 16 maj. Har du frågor kontakta: ssk@nvs.ki.se

Viktiga datum, ansökningsprocess och kursutbud hittar du under valbara kurser här på programwebben:

https://utbildning.ki.se/student/valbara-kurser

 

Broschceremoni VT23

Till dig som tar examen VT23

Inbjudan till vår broschceremoni 1 juni har skickats till den adress du angivit i Ladok.

Queen Silvia Nursing Award

Är en tävling som med stöd från H.M. Drottning Silvia är skapad för att främja en positiv utveckling, tillväxt, innovation och skicklighet inom sjuksköterske- och undersköterskeyrket, speciellt avseende äldrevården. 

Under april finns möjlighet till två informationstillfällen online, med möjlighet att ställa frågor: 

Det krävs ingen föranmälan och alla är välkomna att delta. Informationsmötena kommer spelas in och vara tillgängliga på vår hemsida.

Ansökningsportalen kommer vara öppen mellan 1 maj och 30 juni. 

Priset grundades av Swedish Care International och ideella föreningen Forum For Elderly Care och har genom åren expanderat till flera länder genom nära samarbete med utvalda huvudpartners i respektive land, samt lokala partners. För närvarande är tävlingen tillgänglig för sjuksköterskor och sjuksköterske-studenter i Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Litauen, USA via University of Washington School of Nursing och Brasilien. Sedan 2022 är tävlingen även öppen för undersköterskor och undersköterskestuderande i Sverige och Finland. 

Vad krävs för att delta?

Tävlingen är avsedd för de som arbetar som, eller studerar till, sjuksköterska respektive undersköterska. 

Den tävlande ska skicka in ett förslag på en förbättring, innovation eller kreativ idé som kan vara till hjälp för äldre personer och/eller personer med demenssjukdom. Ingen idé är för liten eller för stor, men den måste ha någon form av relevant anknytning och vara möjlig att förverkliga. 

Vad innebär en vinst av QSNA? 

  • En prissumma på 60 000 kr
  • Diplom från H.M. Drottning Silvia
  • Personligt anpassade utbildningsdagar
  • Möjlighet att skapa ett internationellt nätverk via våra samarbetspartners och de tävlande
  • Prisceremoni i Stockholm

Vinnaren i respektive land utses mellan 15-22 december. Priset delas sedan ut efterföljande år, vid en ceremoni där alla vinnarna får motta sitt diplom av H.M. Drottningen. 

För ytterligare inspiration bifogas länken till e-boken om QSNA-resan för 2021 års vinnare.

https://www.queensilvianursingaward.se/post/caroline-bjarnevik-%C3%A5ret-som-qsna-vinnare

Mer information finns även på vår hemsida: https://www.queensilvianursingaward.se/ samt i våra sociala kanaler:

Instagram: https://www.instagram.com/queen_silvia_nursing_award/

Facebook: https://www.facebook.com/QueenSilviaNursingAward

Ansökningsportalen för QSNA 2023 öppnar 1 maj och stänger 30 juni.

https://qsna.awardsplatform.com/

Möjlighet till stöd för psykosocial hälsa hos studenter - PARASOLL

PARASOLL riktar sig till alla studenter på Karolinska institutet och syftar till att främja psykosocial hälsa hos studenter på KI.

Projektet har initierats av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå och är ett samarbete mellan flera institutioner, bland annat:

CNSCLINTEC och NVS samt Studenthälsan.

Länk till Canvasaktiviteten Parasoll