För dig som är student på Ansökan om tillgodoräknande av valbar kurs

På termin 5 läser du en valbar kurs. Har du läst en kurs på ett annat lärosäte som motsvarar en av de valbara kurserna som erbjuds i termin 5 kan du ansöka om tillgodoräknande.

Bedömning av din ansökan av valbar kurs sker mot målen i utbildningsplanen. 

I väntan på beslut är det viktigt att du registrerar dig och påbörjar den valbara kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Kursplan och information hittar du på kurswebben för respektive program. Jämför kursplanen för den kurs du läst tidigare mot vår kursplan på Sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet Distans

Valbar kurs

Det är viktigt att du på ansökningsblanketten fyller i:

 • Vilken kurs, dvs kurskod och kursnamn, du önskar tillgodoräkna dig och antalet högskolepoäng (hp).
 • Önskar du tillgodoräkna dig enbart vissa moment så anger du dessa tydligt.
 • Vilket lärosäte du läst på tidigare och vilken kurs som du åberopar som grund för din ansökan och antalet högskolepoäng (hp).

Bifoga:

 • Kursplan, innehåll och upplägg samt litteraturlista måste framgå av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde för den termin/år när du läste kursen som ska bifogas.
 • Utbildningsplan.
 • Resultatintyg från Ladok där kursnamn, kurskod, eventuella moment och högskolepoäng finns med.

Har du inte dessa dokument ber vi dig att kontakta ditt tidigare lärosäte och be om att få det skickat till dig.

Skicka din ansökan till:

mail: ssk@nvs.ki.se

eller till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

Beslut och betyg

Vårt beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se därför till att du fyllt i korrekt adress och mejladress. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats, ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen.
 • Om du läser ett program kan ett tillgodoräknande innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Har du frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Studieadministrativa blanketter - Ansökan om tillgodoräknande

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-08-31