För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Blodprov

Sidan innehåller en instruktionsfilm om venprovtagning och ett bildspel om blododling.

Ett blodprov kan ge viktig information om en persons hälsotillstånd, sjukdomar kan påvisas och behandlingar kan följas upp och utvärderas. Blodprov tas på patienter i många sammanhang: på vårdcentral, i hemsjukvård eller på sjukhus och är en vanligt förekommande uppgift för sjuksköterskor. Provtagningen kan genomföras på flera olika sätt och från olika blodkärl. Blododling är en analys som utförs via en form av venprovtagning och utförs vid misstanke om sepsis (blodförgiftning). Sepsis är ett potentiellt livshotande tillstånd med organsvikt till följd av en infektion som spridits i blodbanan. 

Venprovtagning

Bildspel - Blododling

Dokument