För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Barn och ungdom – programspecifik information om VFU

Programspecifik information om VFU för studenter på Barn och Ungdom.

VFU-perioder

 

Våren 2022

Termin 1 VFU inom barnhälsovård 8 dagar (v 12-13, VT22) och elevhälsovård 8 dagar (v 17-18 VT22)

Termin 2 VFU inom barnsjukvård (v 13-17 VT22)

 

Hösten 2022

Termin 1 VFU inom barnhälsovård 8 dagar (v 44-45 HT22) och elevhälsovård 8 dagar (v 49-50 HT22)

Termin 2 VFU inom barnsjukvård (v 45-49 HT22)

 

Obligatoriska förberedelser inför VFU

  1. Gör webbaserade utbildningen JoBSH https://utbildning.ki.se/student/verksamhetsintegrerat-larande-vil-och-verksamhetsforlagd-utbildning-vfu-0

 

  1. Se till att ha giltigt eTjänstekort https://utbildning.ki.se/student/verksamhetsintegrerat-larande-vil-och-verksamhetsforlagd-utbildning-vfu-0

 

Viktigt att tänka på att det tar flera veckor att ordna ett e-tjänstekort så ordna med detta i god tid innan du ska ut på din VFU.

 

Har du redan ett fungerande e-tjänstekort för att du redan arbetar inom Region Stockholm så använder du det kortet.

 

  1. Hälsointyg ska tas med och visas upp på VFU-platserna Fyll i hälsodeklaration här https://utbildning.ki.se/verksamhetsforlagd-utbildning-och-halsointyg

Påskrivet hälsointyg skickas hem till adress som finns i Ladok. Kontakta Studenthälsan om du har frågor ang hälsointyget.

 

  1. Beställ utdrag ur belastningsregistret – utdraget tas med till elevhälsovården https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

(Ska vara utfärdat inom 3 månader före VFU-start)

 

 

Rätt adress i Ladok och bevaka din studentmail

Se till att det är rätt bostadsadress registrerad på dig i LADOK, då du får din VFU-placering utifrån den adressen. Meddela Linda Rydmell linda.rydmell@ki.se snarast om din adress inte stämmer, om du kommer bo någon annanstans framöver ex. 

Viktigt är också att du bevakar din studentmail då kommunikation ang VFU sker via den, även från verksamheterna.

 

När får jag besked om mina VFU-placeringar? Var kan jag se mina placeringar?

Målsättningen är VFU-placeringarna ska vara klara tre veckor före VFU-start.

VFU-placeringar inom Regionen (barnhälsovård och barnsjukvård) ses i KLIPP; https://klipp.sll.se  Information ang användarnamn och lösenord skickas till din studentmail då placering finns publicerad i KLIPP.

VFU-placeringar inom elevhälsan (EMI) läggs upp i ett dokument på kursens Canvas-sida, som ett anslag. Denna placering kan inte ses i KLIPP.

 

VFU i annat län

Det går bra att ordna egna VFU-placeringar i närheten av där du bor (om du bor utanför Stockholms län). Du är då själv ansvarig för att ordna dina placeringar och se till att du har möjlighet att uppnå lärandemålen.

Du tar kontakt med verksamheten du är intresserad av och frågar om de kan ta emot dig samt om det finns någon samordnare som du/vi måste gå genom. Ett krav från KI är att den tilltänkta handledaren har specialistutbildning inom verksamhetsområdet (Barn och ungdom alternativt Distrikt). Att handledaren har handledarutbildning är inget krav, endast ett önskemål.

Observera att du inte ska ha personlig anknytning till verksamheterna där du gör VFU, d v s ex ha barn listade, arbeta där etc. 

Bedömningsunderlag för resp VFU-placering finns i Canvas under den modul som heter Verksamhetsförlagd utbildning eller liknande. När du har fått bekräftat från verksamheten att du är välkommen dit och har möjlighet att uppnå målen fyller du i en ansökan per placering (länk till ansökan här (Länkar till en externa sida.)). Du skickar därefter ansökan till linda.rydmell@ki.se senast 6 veckor före VFU-start.

Du meddelas via mail om ansökan beviljas eller inte – detta behöver du själv bevaka.

Om du bor utanför Stockholms län och vill göra VFU på din hemort måste du själv ta reda på vad som gäller där angående e-tjänstekort.

 

Frågor som rör dina VFU-placeringar

Om du har frågor som rör dina VFU-placeringar tar du kontakt med utbildningssamordnare Linda Rydmell; linda.rydmell@ki.se (kontaktas ej via Canvas).

 

 

 

 

 

Linda Rydmell

Utbildningssamordnare
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle