För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Medicinsk vård

Programmet förbereder för arbete som specialistsjuksköterska inom medicinsk vård. Specialistsjuksköterskan leder arbetet och ansvarar för kvalitetsutveckling av omvårdnad samt genomförande av förbättringsarbete av vården på evidensbaserad grund.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill du veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt

Ingående kurser för student som påbörjat studier från och med HT17:
 

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2023-09-22