För studenter på kursen Statistik och vetenskapsmetodik (3 hp) kurskod 1OP026

Huvudsyftet med kursen är att lägga grunden till ett vetenskapligt förhållningssätt för att som optiker kunna arbeta med evidensbaserad optometri samt med forsknings- och utvecklingsarbete. Kursen syftar också till att studenten redan under utbildningen ska kunna ta fram och använda relevant vetenskaplig kunskap i patientarbete.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på optikerprogrammets termin 5.

Registrera dig på kurser i Ladok 

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT23 Optiker Termin 5 schema

Examination

Kursen examineras på följande sätt: 
a) obligatorisk muntlig redovisning av praktiskt kursmoment
b) aktivt deltagande i obligatoriskt grupparbete
c) skriftlig redovisning av kursuppgift
 

 

Abinaya Venkataraman

Examinator
Profile image

Tony Pansell

Kursansvarig
Profile image

Mattias Nilsson

Kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör

Kursutvärdering

JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2024-03-15