För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Aktuellt på programmen

Här hittar du olika aktuella händelser på specialistsjuksköterskeprogrammen.

Examensceremoni VT21

Save the date 4 Juni. Inbjudan med program kommer att skickas ut inom kort.

Bästa examensarbete

Grattis till Ann-Therese Hedqvist för utmärkelsen Bästa examensarbete för sitt examensarbete "Sjuksköterskors uppfattningar av att vårda äldre patienter med komplexa vårdbehov prehospitalt"

Grattis till Anna-Lena Wikström för hedersomnämnande för sitt examensarbete "Patientupplevelser av postoperativ återhämtning efter kolorektal kirurgi"

Examensceremoni - för dig som tar examen HT20

Examensceremonin kommer att hållas digitalt den 14 januari 2021 från kl.13.00.

Program och länk finns här

 

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter

Välkomna till en programgemensam dag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram VT21. Dagen kommer att hållas digitalt den 19 januari 2021.

Program och länk finns här. 

Plugga smart på KI

Missa inte Björn Liljeqvists inspirerande webinarium om hur du når större framgång till

mindre besvär i dina studier. Ta tillfället i akt att förbättra din studieteknik!

När: 29 september kl. 16.30-17.15

Mer information: https://nyheter.ki.se/webbinarium-plugga-smart-pa-ki

 

Nu har nomineringsperioden för höstens akademiska val öppnat

Alla medarbetare och studenter på KI är välkomna att nominera kandidater under perioden 7-20 september 2020 enligt informationen nedan.

Under hösten 2020 genomför Nomineringsförsamlingen ett fyllnadsval av en ny lärarrepresentant till Kommittén för forskning (mandatperiod t.o.m. 221231) och val av tre nya lärarrepresentanter till Fakultetsrådet (mandatperiod 210101 - 231231).

En vakans i Kommittén för forskning uppstod när Anders Gustafsson tillträdde som prorektor den 17 februari 2020.

Mandatperioden för tre av Fakultetsrådets representanter går ut den 31 december 2020, och således behöver Nomineringsförsamlingen välja in tre nya professorer för en mandatperiod av tre år.

Nomineringsperioden är den 7 september till den 20 september kl. 24.00. Alla förslag ska skickas in via KI:s registrator.

Mer information: https://nyheter.ki.se/nominera-och-paverka-vilka-som-leder-ki-in-i-framtiden-host-2020

Nominate representatives to the Committee for Research and Faculty Council: Fall 2020

The fall nomination period is now open - all KI employees and students are welcome to nominate representatives to the Committee for Research and Faculty Council between September 7-20.

During the fall of 2020, the Nomination Assembly will elect one new teacher representative to the Committee for Research to serve until December 31, 2022,  and three new representatives to the Faculty Council to serve from January 1, 2021 until December 31, 2023.

A vacancy on the Committee for Research arose when Anders Gustafsson was named Vice President on February 17, 2020.

The term of office for three Faculty Council representatives expires on December 31, 2020; three new professors will be elected for a period of three years each.

More information: https://news.ki.se/nominate-representatives-to-the-committee-for-research-and-faculty-council-fall-2020?_ga=2.163794364.2029238946.1599462884-1131789862.1591610204

Extra behov för vård av äldre

Coronapandemin satte extra fokus på det ökade behovet av kunskap och kompetens inom äldreomsorgen. Här kan du läsa artikeln i sin helhet

Programgemensam dag 1/9

Vi välkomnar alla nya studenter till en gemensam dag för alla specialistsjuksköterskeprogram som startar HT20. Dagen fylls av spännande föreläsningar och sker i Zoom. Länk samt schema kommer att finnas i era kursrum i Canvas,

Digital examensceremoni

Stort tack till er som deltog i examensceremonin!

Bästa examensarbete 

Pris för bästa examensarbete har delats ut till Mattias Björkman & Bodil Forenius för deras examensarbete Vårdhund inom barnsjukvård- Föräldrars uppfattning och upplevelse med motiveringen:

Innovativ, kreativt och inspirerade examensarbete som genomförts som en del av ett pågående kliniskt forskningsprojekt. Ämnet är relevant och kan relateras till olika områden inom vården. Förhoppningsvis kan resultatet även ge inspiration till vårdenheter inom olika områden att pröva och utvärdera vårdhundar i vården. Genomförandet av examensarbetet kan ses som inspirerande för framtida studerande inom specialistsjuksköterskeprogrammen på Karolinska Institutet. 

Hedersomnämnande har delats ut till Marie Teurnaux & Theresia Löfgren för deras examensarbete Transpersoners upplevelser av möten med hälso- och sjukvården- En litteraturstudie med motiveringen:

En litteraturstudie som är mycket välskriven och med systematiskt tillvägagångssätt där studenterna varit mycket systematiska och gått noggrant tillväga med en stringent och tydlig analys. Examensarbetet har även en god förankring i teoretiskt ramverk och som utgår från livsvärldsperspektivet. Ämnet är kliniskt relevant och ett aktuellt ämne och resultatet kan användas inom många områden i vården.

 

Stort grattis!

 

Internationella sjuksköterskans dag

Den 12 maj var det internationella sjuksköterskans dag. Svensk sjuksköterskeförening delar med sig av sin gratulationshälsning till er.

Se filmen här

Vård av äldre - små insatser gör stor skillnad i geriatriken.

Artikel med inriktningsansvarig Anne-Marie Boström 

Läs den här

 

 

Behöver du förbättra din studieteknik

Björn Liljeqvist har föreläst hos oss flera gånger och är mycket uppskattad av studenter som hört och sett honom. Nu är han tillbaka med nya föreläsningar.

Välkommen till en webbinarieserie i fyra delar med Björn Liljeqvist, författare till "Plugga smartare. Handbok i modern studieteknik". Under fyra webbinarier får du tips på studieteknik i karantän, tekniker för att hantera krävande kurslitteratur, tips på strategier för bättre minne samt Q&A.

https://nyheter.ki.se/webbinarium-forbattra-din-studieteknik-hemma

Nu kan du ansöka om stipendium hos Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för dig som studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska och vill vara med och bidra till en av framtidens största utmaningar inom vården, den åldrande befolkningen. Stipendiet syftar till att stimulera idéutbyte inom vård och omsorg med fokus på äldre, utveckla goda ledarskapskompetenser inom sjuksköterskeyrket och ge dig som studerar till sjuksköterska unika karriärmöjligheter.