För studenter på kursen Forskningsmetodik, 6 hp, campus kurskod 1SJ020

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och förstå hur vetenskapliga metoder ligger till grund för forskningsresultat och evidensbaserad omvårdnad. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT22, schema publiceras senast två veckor innan kursstart.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. I de fall kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. I samband med att du registrerar dig på kursen i Ladok, så får du tillgång till kursrummet i Canvas.

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Kursutvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Maria Fjell

Lärare
08-524 837 42

Camilla Persson

Utbildningsadministratör