För studenter på kursen Forskningsmetodik, 6 hp, Distans kurskod 1SJ020

Det övergripande målet med kursen är att studenterna ska erhålla grundläggande kunskaper om vetenskapliga metoder och förstå hur vetenskapliga metoder ligger till grund för forskningsresultat och evidensbaserad omvårdnad. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas. I kursplanen hittar du bland annat information om innehåll, mål, arbetsformer, examination och litteraturlista.

Kursplan

Inför kursstart VT24

Nästa kursstart VT24. 

Schema publiceras senast två veckor innan kursstart, se nedan.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

 

Registreringen öppnar två veckor innan kursstart och stänger på kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. I samband med att du registrerar dig i Ladok, så kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

 

Schema

Schema läggs upp två veckor innan kursstart.

Tentamensinformation

Anmälan till salstentamen via Ladok är obligatorisk och måste göras inom anmälningsperioden för att du ska vara garanterad en skrivplats.

Mer information om salstentamen samt kommande omtentamenstillfällen hittar du via följande länk: Tentamensinformation

Övriga frågor gällande omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Avdelningen för omvårdnad

Camilla Persson

Utbildningsadministratör
LR
Innehållsgranskare:
Camilla Persson
2023-11-07