För studenter på kursen Kontaktologi 2 (15 hp) kurskod 1OP081

Kursen syftar till att ge kunskap om olika kontaktlinstyper, tillpassning av kontaktlinser och kontaktlinstillbehör. Denna kunskap ska ligga till grund för att kunna tillpassa kontaktlinser som korrektion för olika typer av felsyntheter och förebygga dessa, ge patientinstruktioner och göra efterkontroller efter kontaktlinstillpassningar.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 5 (7,5 hp) och termin 6 (7,5 hp).

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Denna kurs löper över två terminer och du ska registrera dig en gång per termin; först på termin 5 och sedan på termin 6.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT23 Optiker Termin5 schema 

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

VT2024

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). 

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast vid kursstart 202till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att din anmälan verkligen har skickats.

Kursanalys

HT22-VT23 1OP081 KL2 kursanalys
HT21-VT22 1OP081 KL2 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Marika Wahlberg

Examinator och kursansvarig

Kristina Berg

Kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör
JJ
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2023-10-02