För studenter på kursen Ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar 2 (7,5 hp) kurskod 1OP072

Kursen innehåller ögats anatomi, fysiologi och sjukdomar i ögats bakre delar. Undersökningsmetodik för evaluering av ögats bakre segment OCT, funduskamera, oftalmoskop och perimeter.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 3.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT21 Optiker T3 schema 210823

Schema finns också i det låsta kursrummet i Canvas, där uppdatering sker kontinuerligt.

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP072 eller 1OP046, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på kursplan 1OP072 med en annan studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP046 med 1OP072

Kursen 1OP046 är nedlagd och gavs sista gång HT19, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på kursen erbjuds istället under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP046 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den nya kursen 1OP072. För information om datum för examinationstillfällen

  • 23/11 2020. Obligatorisk anmälan. Tentamen distans.
  • 12/01 2021. Obligatorisk anmälan. Tentamen distans.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT21. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP046 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursvärdering och kursanalys

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Marika Wahlberg

Examinator och kursansvarig