För studenter på kursen Patologi (3 hp) kurskod 1OP056

Patologi utgör läran om sjukliga förändringar i organismen. Den klassiska patologin baserade förståelsen av sjukdomsprocessen huvudsakligen på makroskopiska och mikroskopiska iakttagelser av celler, vävnader och organ i samband med sjukdom.

Kursplan

Schema

Schema VT22

Kontaktuppgifter

Anders Höög

Studierektor & Examinator
K7 Onkologi-Patologi

Sofie Jensen

Utbildingsadministratör
K7 Onkologi-Patologi

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 2.

Kursen ges av Institutionen Onkologi/Patologi
Enheten för Patologi

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall skickas via post till: 


Institutionen för onkologi och patologi
A2:07
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Sofie Jensen
171 76 Stockholm

Kuvertet märks "Tillgodoräknande". 

OBS! Skicka inga dubbelsidigt kopierade dokument,  enligt Karolinska Institutets arkivregler skall allt material i arkivet vara enkelsidigt.

FöregåendeNästa

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. 
Intyget mejlas till sofie.jensen@ki.se vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email: funkis@ki.se

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Kursvärdering