För studenter på kursen Patologi (3 hp) kurskod 1OP056

Patologi utgör läran om sjukliga förändringar i organismen. Den klassiska patologin baserade förståelsen av sjukdomsprocessen huvudsakligen på makroskopiska och mikroskopiska iakttagelser av celler, vävnader och organ i samband med sjukdom.

Kursplan

Schema

Schema 2023

Kontaktuppgifter

Hannes Olauson

Studierektor
H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik

Katalin Dobra

Examinator
K7 Onkologi-Patologi

Karin Kjulin

Utbildingsadministratör
K7 Onkologi-Patologi

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 2.

Kursen ges av Institutionen Onkologi/Patologi
Enheten för Patologi

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok. Kursen VT23 startar den 28 april.

Examination

Notera: *Omtentamen, 1OP056 Patologi, kommer att äga rum den 10 Augusti 2023,
kl. 8:15 – 10:15 Skrivsal BZ.
Anmälningsperiod 2023-07-17 - 2023-07-31. Anmälan görs i Ladok.

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall skickas via post till: 


Institutionen för onkologi och patologi
Karolinska Institutet
Bioclinicum J6:30
Karin Kjulin
171 64 Stockholm

Kuvertet märks "Tillgodoräknande". 

OBS! Skicka inga dubbelsidigt kopierade dokument,  enligt Karolinska Institutets arkivregler skall allt material i arkivet vara enkelsidigt.

FöregåendeNästa

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation. 
Intyget mejlas till karin.kjulin@ki.se vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email: funkis@ki.se

Så här ansöker du om stöd

 

Kursvärdering

HO
Innehållsgranskare:
Karin Kjulin
2023-05-24