För studenter på kursen Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (10,5 hp) kurskod 1OP066

I denna kurs lär du grunderna i hur man mäter glasögonglas och hur du utför en synundersökning. Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, laborationer, reflektionsseminarier och praktiska träningsmoment. Kursen ger även en introduktion till vetenskapsmetodik och etik.

Kursplan

Information:

Denna kurs är Optikerprogrammets första kurs och läses parallellt med kursen Optik 1.

Registrera dig på kurser i Ladok

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på denna kurs.
Registreringsperioden: HT2021 ej fastställt. Information senast augusti 2021. Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.
Information om registrering och aktivering av studentkonto

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till programmets övriga kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Terminsstart och upprop HT2021

När
 

(Gruppindelning mailas till den mailadress som finns angiven i Ladok, så snart som möjligt efter den 20 augusti. Du kan inte byta grupp.)

Var: Karolinska Institutet /Optikerutbildningens lokaler vid Eye Center of Excellence
Adress: Eugeniavägen 12, Solna
Sal: Aulan en trappa ner (håll vänster efter entrén så hittar du trappa och hissar), plan -1.

Schema

 

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Kursvärdering och kursanalys

Kontaktuppgifter

Abinaya Priya Venkataraman

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör