För studenter på kursen Refraktionsmetodik 1 och vetenskapsmetodik (10,5 hp) kurskod 1OP083

I denna kurs lär du grunderna i hur man mäter glasögonglas och hur du utför en synundersökning. Kursen innehåller en blandning av föreläsningar, laborationer, reflektionsseminarier och praktiska träningsmoment. Kursen ger även en introduktion till vetenskapsmetodik och etik.

Kursplan

Information

Denna kurs är optikerprogrammets första kurs och läses parallellt med kursen Optik 1.

Registrera dig på kurser i Ladok

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig på denna kurs. Registreringsperioden är 2022-08-03 - 2022-08-17. Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet. Information om registrering och aktivering av studentkonto

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till programmets övriga kurser är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Terminsstart och upprop HT22

Optikerprogrammet börjar med ett upprop på denna kurs. Om du får förhinder måste detta meddelas till ansvarig administratör, se längre ner på denna sida.

När: Måndag den 29 augusti, kl. 08.15. 
Var: Karolinska Institutet /optikerutbildningens lokaler i Eye Center of Excellence
Adress: Eugeniavägen 12, Solna
Sal: Aulan en trappa ner (håll vänster efter entrén så hittar du trappa och hissar), plan -1.

Schema

HT22 1OP083 REM1 schema 220823

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 14 dagar innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP066 eller 1OP083, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP066 med 1OP083

Kursplanen med samma namn men kurskod 1OP066 är nedlagd och gavs sista gång HT20, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på den nedlagda kursen erbjuds under en begränsad (!) period att examineras mot kursplan 1OP066 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den nya kursen 1OP083. För information om datum för examinationstillfällen, se därför ovan.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat på den nedlagda kursen.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP066 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Alberto Dominguez Vicent

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör