För studenter på kursen Sår och omvårdnad vid sårbehandling 7,5 hp kurskod 1SJ038

På kurswebben för 1SJ038 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT24: 29 april

 

Covid-19

Läs mer på KI:s informationssida till studenter om undervisning med anledning av corona.


Om kursen

Varmt välkommen till den valbara kursen Sår och omvårdnad vid sårbehandling, 7.5 hp. Att behandla sår är en av de vanligaste omvårdnadsåtgärderna i alla vårdformer. Kursen vänder sig till dig som vill fördjupa din kunskap om normal sårläkning, uppkomstmekanismer och sårstatus för att kunna välja, utvärdera och dokumentera omvårdnadshandlingar utifrån ett helhetsperspektiv på patienten. Kursen tar upp olika typer av sår och sårbehandlingsprinciper utifrån patientens situation, klinisk bild och evidens. Du får även praktisk träning i dopplerdiagnostik och kompressionslindning.

Kursen bedrivs på helfart under fem veckor med fem kursträffar. Tre av kursträffarna är obligatoriska seminariedagar där även workshop med dopplerdiagnostik samt träning med kompressionslindning ingår. Resterande kursträffar är inte obligatoriska, dessa kommer (endast) att hållas fysiskt på Campus Flemingsberg, men kan även följas via Zoom (eftersom kursen delvis innehåller praktiska moment).

Förutom de schemalagda dagarna ingår eget arbete såväl som grupparbete med studieuppgift på lärplattformen Canvas.  


Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok.

Registreringsperioden är mellan 2022-10-31 - 2022-12-12. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema 1SJ038 VT24 (OBS! Schemat är preliminärt fram till kursstart). 

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben

Omexamination

Information kommer senare.  

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering VT23

Kursanalys HT23

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Avdelningen för omvårdnad.

Profile image

Anne Friman

Kursansvarig och Examinator
+46852483613
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059
Profile image

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Efter du har registerat dig på din kurs i Ladok, får du åtkomst till kursen i Canvas. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AF
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2024-04-15