För dig som är student på Ansökan om tillgodoräknande programmets första kurs, 1SJ010 Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap

Vid terminsstart har vi längre handläggningstider vilket gör att ett besked om tillgodoräknande kan komma i samband med kursstart eller senare.

Observera att om vi ska kunna ge dig ett beslut före terminsstart, behöver vi ha in din ansökan senast två veckor innan terminen startar.

Skicka in din ansökan om tillgodoräknande till oss så snart du blivit antagen till programmet. För snabbare hantering rekommenderar vi dig att du mailar oss din ansökan. 

I väntan på beslut är det viktigt att du registrerar dig och påbörjar programmets första kurs. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Om du blir beviljad tillgodoräknande för hela termin 1 erbjuds du inte en plats på termin 2. Du måste därför invänta din kull, dvs påbörja termin 2 nästkommande termin.

Kursplan och information hittar du på kurswebben för respektive program. Jämför kursplanen för den kurs du läst tidigare mot vår kursplan på Sjuksköterskeprogrammet.

Kurswebb: Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 1SJ010 Campus 

Kurswebb: Sjuksköterskans profession och omvårdnad som vetenskap 1SJ010 Distans

Det är viktigt att du på ansökningsblanketten fyller i:

 • Vilken kurs, dvs kurskod och kursnamn, du önskar tillgodoräkna dig och antalet högskolepoäng (hp).
 • Önskar du tillgodoräkna dig enbart vissa moment så anger du dessa tydligt.
 • Vilket lärosäte du läst på tidigare och vilken kurs som du åberopar som grund för din ansökan och antalet högskolepoäng (hp).

Bifoga:

 • Kursplan, innehåll och upplägg samt litteraturlista måste framgå av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde för den termin/år när du läste kursen som ska bifogas.
 • Utbildningsplan.
 • Resultatintyg från Ladok där kursnamn, kurskod, eventuella moment och högskolepoäng finns med.

Har du inte dessa dokument ber vi dig att kontakta ditt tidigare lärosäte och be om att få det skickat till dig.

Din ansökan inklusive alla bilagor mailar du till: tillgodoraknande-kurs@nvs.ki.se

eller till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Caroline Mattisson
Alfred Nobels Allé 23, D2
141 83 Huddinge

Beslut och betyg

Vårt beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se därför till att du fyllt i korrekt adress och mejladress. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats, ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen.
 • Om du läser ett program kan ett tillgodoräknande innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Har du frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Studieadministrativa blanketter - Ansökan om tillgodoräknande

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-08-31