För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Basala hygienrutiner

Sidan innehåller instruktionsfilmer om Handtvätt, Handdesinfektion, Att ta av handskar och förkläde och Påtagning av sterila handskar.

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg. I basala hygienrutiner ingår: Handtvätt, Handdesinfektion, Handskar och skyddsförkläde. 
 

Innehållet i instruktionsfilmerna är baserat på Vårdhandbokens riktlinjer samt WHOs instruktioner.

Handtvätt

Handdesinfektion

Att ta av handskar och förkläde

Påtagning av sterila handskar

Sterilt material har den högsta renhetsgrad som kan uppnås, vilket innebär att sterila instrument och produkter är fria från levande mikroorganismer. Sterila handskar skyddar både bäraren och patienten genom att skydda patienten mot överföring av mikroorganismer och bäraren mot nedsmutsning av händerna. Sterila handskar används vid kirurgiska ingrepp samt vid arbetsmoment och behandlingar som kräver sterilitet, exempelvis urinkatetersättning med sterilt material.

Dokument