För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Basala hygienrutiner

Handtvätt, Handdesinfektion, Att ta av handskar och förkläde & Påtagning av sterila handskar

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg. I basala hygienrutiner ingår: Handtvätt, Handdesinfektion, Handskar och skyddsförkläde. 

Handtvätt

Innehållet i instruktionsfilmen "Handtvätt" är baserat på Vårdhandbokens riktlinjer samt WHOs instruktioner.

Basala hygienrutiner - Handtvätt

Handdesinfektion

Innehållet i instruktionsfilmen "Handdesinfektion" är baserat på Vårdhandbokens riktlinjer samt WHO:s instruktioner.

Handdesinfektion

Handskar och skyddsförkläde

Syftet med basala hygienrutiner är att förhindra smittspridning inom vård och omsorg. I basala hygienrutiner ingår: Handtvätt, Handdesinfektion, Handskar och skyddsförkläde.

Handskar och förkläde

Påtagning av sterila handskar

Dokument

KG
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-05-08