För dig som är student på Sjuksköterske­programmet Tillgodoräknande större del av program

Har du läst minst en eller flera kurser på annat lärosäte med godkända resultat kan du ansöka om tillgodoräknande för större del av program.

Sjuksköterskeprogrammet (KI) tillämpar inte antagning till senare del av program. Din antagning till Sjuksköterskeprogrammet är till termin 1.

Ett beviljat tillgodoräknande för flera terminer ger inte tillgång till den aktuella terminen direkt. Du följer din antagningskull och din utbildning hos oss fortsätter när den aktuella terminen börjar.

För att din ansökan om tillgodoräknande ska räknas som större del av program måste tidigare lästa kurser motsvara minst 30 hp inom termin 1 på KIs Sjuksköterskeprogram.

I väntan på beslut är det viktigt att du registrerar dig och påbörjar programmets första kurs. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Kursplaner och information hittar du på kurswebben för respektive program. Jämför kursplaner för de kurser du läst tidigare mot våra kursplaner på Sjuksköterskeprogrammet.

Sjuksköterskeprogrammet Campus

Sjuksköterskeprogrammet Distans

 • Vilken kurs, dvs kurskod och kursnamn, du önskar tillgodoräkna dig och antalet högskolepoäng (hp).
 • Önskar du tillgodoräkna dig enbart vissa moment så anger du dessa tydligt.
 • Vilket lärosäte du läst på tidigare och vilken kurs som du åberopar som grund för din ansökan och antalet högskolepoäng (hp).

Bifoga:

 • Kursplan, innehåll och upplägg samt litteraturlista måste framgå av kursplanen. Observera att det är den kursplan som gällde för den termin/år när du läste kursen som ska bifogas.
 • Utbildningsplan.
 • Resultatintyg från Ladok där kursnamn, kurskod, eventuella moment och högskolepoäng finns med.

Har du inte dessa dokument ber vi dig att kontakta ditt tidigare lärosäte och be om att få det skickat till dig.

mail: ssk-storre-del@nvs.ki.se

eller till:

Karolinska Institutet
Institutionen för NVS
Att: Anette Stålbalk
Alfred Nobels Allé 23, D2
41 83 Huddinge

Beslut och betyg

Vårt beslut skickas till de kontaktuppgifter du angett i din ansökan, se därför till att du fyllt i korrekt adress och mejladress. I väntan på beslut ska du registrera dig på och påbörja kursen. Om du väljer att inte påbörja kursen i väntan på beslut och därefter får avslag på din ansökan kan du inte räkna med att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle. 

Ett positivt beslut om tillgodoräknande innebär för dig som student att:

 • Ansökan om tillgodoräknande kan inte återkallas efter det att ett gynnande beslut har fattats, ansök därför enbart när du är säker på att du vill tillgodoräkna dig den aktuella kursen.
 • Du inte ska gå/har rätt att gå den kurs/del av kurs som du har fått tillgodoräknad.
 • Centrala studiestödsnämnden beviljar inte studiemedel för tillgodoräknade kurser.
 • Kurserna inom ett program bygger på varandra och ska därför läsas i den ordning som anges i utbildningsplanen.
 • Om du läser ett program kan ett tillgodoräknande innebära att du får ett uppehåll i dina studier under motsvarande tid som du skulle ha läst kursen.
 • Betyg anges inte vid tillgodoräknande av kurser.

Har du frågor om din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Studieadministrativa blanketter - Ansökan om tillgodoräknande