För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Aktuellt på programmen

Här hittar du olika aktuella händelser på specialistsjuksköterskeprogrammen.

Angående åtgärder för att begränsa spridning av covid-19 

KI följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer. Beslut kan komma att justeras om rekommendationerna ändras utifrån smittspridningsläget.

Uppdatera dig därför regelbundet på sidan för medarbetare och studenter:

https://nyheter.ki.se/information-till-medarbetare-och-studenter-om-covid-19

 

Examensceremoni HT22

För dig som blir klar med din Specialistsjuksköterskeutbildning under HT22 kommer en ceremoni att hållas den 13 januari 2023, kl.9.00-12.00 i H1 Röd på Alfred Nobels allé 23 i Flemingsberg. Inbjudan med information om anmälan till denna kommer att skickas ut via mejl under hösten. 

Program Examensceremoni

Programgemensam introduktionsdag för nya specialistsjuksköterskestudenter VT23

Välkommen till en programgemensam introduktionsdag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram VT23.

Dagen kommer hållas digitalt måndag den 16 januari 2023 kl.08.30-12.15. Länk till webinariet kommer att läggas ut i respektive programs första kurs i Canvas.

Program för introduktionsdagen.

 

Äldre aktualiteter 

Bästa examensarbete höstterminen 2021

Grattis till Karin Herber och Clara Törnblom som tilldelades utmärkelsen Bästa examensarbete höstterminen 2021, för sitt examensarbete ”Beslutsfattande i familjer där en familjemedlem har avancerad cancersjukdom - En litteraturstudie".

Motiveringen till utmärkelsen löd: ”Examensarbetet belyser en sårbar grupp som befinner sig i en utsatt situation. Problemområdet är relevant för omvårdnad och för de bedömningar som sjuksköterskor genomför. Arbetet är välskrivet och lyfter på ett föredömligt sätt fram flera omvårdnadsvetenskapliga begreppet genom hela arbetet.”

Grattis också till Malin Liew och Signe Åhrberg för hedersomnämnande för sitt examensarbete "Skörhet, undernäring och sarkopeni hos äldre i ordinärt boende - En tvärsnittsstudie i primärvården".

Stort grattis till er!

 

Bästa examensarbete vårterminen 2021

Grattis till Malin Hising och Hanna Cederblad som tilldelades utmärkelsen Bästa examensarbete VT21, för sitt examensarbete ”En berg- och dalbana utan synligt slut - att leva med blodcancer".

Grattis också till Teresia Stolt och Sabina Paiklang för hedersomnämnande för sitt examensarbete "Åtgärder vilka förebygger postoperativa sårinfektioner vid sectio – en integrativ litteraturöversikt".

Stort grattis till er!

 

Bästa examensarbete

Grattis till Ann-Therese Hedqvist för utmärkelsen Bästa examensarbete för sitt examensarbete "Sjuksköterskors uppfattningar av att vårda äldre patienter med komplexa vårdbehov prehospitalt"

Grattis till Anna-Lena Wikström för hedersomnämnande för sitt examensarbete "Patientupplevelser av postoperativ återhämtning efter kolorektal kirurgi".

Plugga smart på KI

Missa inte Björn Liljeqvists inspirerande webinarium om hur du når större framgång till

mindre besvär i dina studier. Ta tillfället i akt att förbättra din studieteknik!

Tillfället har passerat, men du kan även i efterhand ta del av Björns webbinarieserie i 4 delar, genom att logga in på KI Play med ditt KI id.)

 

Bästa examensarbete 

Pris för bästa examensarbete har delats ut till Mattias Björkman & Bodil Forenius för deras examensarbete Vårdhund inom barnsjukvård- Föräldrars uppfattning och upplevelse med motiveringen:

Innovativ, kreativt och inspirerade examensarbete som genomförts som en del av ett pågående kliniskt forskningsprojekt. Ämnet är relevant och kan relateras till olika områden inom vården. Förhoppningsvis kan resultatet även ge inspiration till vårdenheter inom olika områden att pröva och utvärdera vårdhundar i vården. Genomförandet av examensarbetet kan ses som inspirerande för framtida studerande inom specialistsjuksköterskeprogrammen på Karolinska Institutet. 

Hedersomnämnande har delats ut till Marie Teurnaux & Theresia Löfgren för deras examensarbete Transpersoners upplevelser av möten med hälso- och sjukvården- En litteraturstudie med motiveringen:

En litteraturstudie som är mycket välskriven och med systematiskt tillvägagångssätt där studenterna varit mycket systematiska och gått noggrant tillväga med en stringent och tydlig analys. Examensarbetet har även en god förankring i teoretiskt ramverk och som utgår från livsvärldsperspektivet. Ämnet är kliniskt relevant och ett aktuellt ämne och resultatet kan användas inom många områden i vården.

Stort grattis!

Vård av äldre - små insatser gör stor skillnad i geriatriken.

Artikel med inriktningsansvarig Anne-Marie Boström 

Läs den här

Nu kan du ansöka om stipendium hos Queen Silvia Nursing Award

Queen Silvia Nursing Award är ett stipendium för dig som studerar till sjuksköterska eller specialistsjuksköterska och vill vara med och bidra till en av framtidens största utmaningar inom vården, den åldrande befolkningen. Stipendiet syftar till att stimulera idéutbyte inom vård och omsorg med fokus på äldre, utveckla goda ledarskapskompetenser inom sjuksköterskeyrket och ge dig som studerar till sjuksköterska unika karriärmöjligheter.