För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Distrikt - programspecifik information om VFU

Programspecifik information om VFU för studenter på Specialistsjuksköterskeprogrammet Distriktssköterska

VFU-perioder

Våren 2024 

DSK Campus

Termin 2 VFU sker på helfart 4 dagar (32 h)/vecka inom barnhälsovård 12 dagar (v 3-5 VT24), elevhälsovård 8 dagar (v 6-7 VT24) och 20 dagar vårdcentral/hemsjukvård (v 8-12 VT24)

 

DSK Distans

Termin 3 VFU sker på halvfart 2 dagar (16 h)/vecka inom barnhälsovård 12 dagar (v 3-8 VT24), elevhälsovård 8 dagar (v 9-12 VT24) och vårdcentral/hemsjukvård 20 dagar (v 13-22 VT24)

I Stockholms län genomförs VFU inom VC/hemsjukvård på en vårdcentral som har hemsjukvårdsverksamhet. Det är i andra delar av landet vanligt att det är två separata verksamheter. Fördelningen av tiden mellan mottagning och hemsjukvård kan vara 50/50 men kan styras/ändras utifrån studentens lärandebehov.

Studenterna kan även göra studiebesök utifrån sina egna lärandemål. Resterande tid, 8 (Campus) alt 4 timmar (Distans)/vecka, är för egna studier. Kursen innefattar även föreläsningar. Då föreläsningarna är av praktisk karaktär får dessa dagar räknas in i praktiktiden.

 

Hösten 2024

DSK Campus

Termin 2 VFU sker på helfart 4 dagar (32 h)/vecka inom barnhälsovård 12 dagar (v 36-38 HT24), elevhälsovård 8 dagar (v 39-40 HT24) och 20 dagar vårdcentral/hemsjukvård (v 41-45 HT24)

 

DSK Distans

Termin 3 VFU sker på halvfart 2 dagar (16 h)/vecka inom barnhälsovård 12 dagar (v 36-41 HT24), elevhälsovård 8 dagar (v 42-45 HT24) och vårdcentral/hemsjukvård 20 dagar (v 46-03 HT24)

I Stockholms län genomförs VFU inom VC/hemsjukvård på en vårdcentral som har hemsjukvårdsverksamhet. Det är i andra delar av landet vanligt att det är två separata verksamheter. Fördelningen av tiden mellan mottagning och hemsjukvård kan vara 50/50 men kan styras/ändras utifrån studentens lärandebehov.

Studenterna kan även göra studiebesök utifrån sina egna lärandemål. Resterande tid, 8 (Campus) alt 4 timmar (Distans)/vecka, är för egna studier. Kursen innefattar även föreläsningar. Då föreläsningarna är av praktisk karaktär får dessa dagar räknas in i praktiktiden.

 

Obligatoriska förberedelser inför VFU

 1. Gör webbaserade utbildningen JoBSH om du ska göra VFU i Stockholm

  Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

 2. Se till att ha giltigt eTjänstekort

  Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

  Viktigt att tänka på att det tar flera veckor att ordna ett e-tjänstekort så ordna med detta i god tid innan du ska ut på din VFU.

  Har du redan ett fungerande e-tjänstekort för att du redan arbetar inom Region Stockholm så använder du det kortet.

 3. Hälsointyg ska tas med och visas upp på VFU-platserna Fyll i hälsodeklaration.

  Hälsointyget skickas till Kivra (digitala brevlådan) eller om sådan inte finns hem till adress som finns i registrerad i Ladok. Kontakta Studenthälsan om du har frågor ang hälsointyget.

 4. Beställ utdrag ur belastningsregistret – utdraget tas med till elevhälsovården (Utdraget är giltigt i 1 år)

 

Rätt adress i Ladok och bevaka din studentmail

Se till att det är rätt bostadsadress registrerad på dig i LADOK, då du får din VFU-placering utifrån den adressen. Meddela Maria Bokedal Langius maria.bokedal.langius@ki.se snarast om din adress inte stämmer, om du kommer bo någon annanstans framöver ex. 

Viktigt är också att du bevakar din studentmail då kommunikation ang VFU sker via den, även från verksamheterna.

När får jag besked om mina VFU-placeringar? Var kan jag se mina placeringar?

Målsättningen är VFU-placeringarna ska vara klara tre veckor före VFU-start.

VFU-placeringar inom Regionen (barnhälsovård och vårdcentral/hemsjukvård) ses i KLIPP; https://klipp.sll.se  Information ang användarnamn och lösenord skickas till din studentmail då placering finns publicerad i KLIPP.

VFU-placering inom elevhälsan (EMI) förmedlas via studentmailen. Denna placering kan inte ses i KLIPP.

VFU i annat län

Du kan söka VFU-placeringar i närheten av där du bor (om du bor utanför Stockholms län). Du är då själv ansvarig för att ordna dina placeringar och se till att du har möjlighet att uppnå lärandemålen.

Det är mycket viktigt att du tar reda på precis hur rutinen ser ut gällande att ansöka om VFU-placering i aktuell verksamhet. I samband med att du tar kontakt med verksamheten hör du efter om det finns studierektor/samordnare som förmedlar placeringar. Exempelvis i följande regioner har vi kännedom om att KI behöver skicka en formell förfrågan: Skåne, Västra Götaland, Sörmland, Örebro län, Östergötland, Västmanland, Jönköping och Norrbotten. Det gäller även för att ansöka om placering inom hemsjukvård i Östergötland. 

Ett krav från KI är att den tilltänkta handledaren har specialistutbildning inom verksamhetsområdet (Barn och ungdom alternativt Distrikt). Att handledaren har handledarutbildning är inget krav, endast ett önskemål.

Observera att du inte ska ha personlig anknytning till verksamheterna där du gör VFU, d v s ex ha barn listade, arbeta där etc.

Bedömningsunderlag för resp VFU-placering finns i Canvas under den modul som heter Verksamhetsförlagd utbildning eller liknande. När du har fått bekräftat från verksamheten att du är välkommen dit och att du har möjlighet att uppnå målen fyller du i en ansökan per placering (till ansökan). Du skickar därefter ansökan till Maria Bokedal Langius maria.bokedal.langius@ki.se senast 6 veckor före VFU-start.

Du meddelas via mail om ansökan beviljas eller inte – detta behöver du själv bevaka.

Om du bor utanför Stockholms län och vill göra VFU på din hemort måste du själv ta reda på vad som gäller där angående e-tjänstekort.

Gällande VFUn inom elevhälsa väljer du själv huruvida du vill söka placering inom grundskola eller gymnasium. 

Frågor som rör dina VFU-placeringar

Om du har frågor som rör dina VFU-placeringar tar du kontakt med utbildningssamordnare (kontaktas ej via Canvas).

Profile image

Maria Bokedal Langius

Utbildningssamordnare
MB
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2024-03-12