För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Kontaktuppgifter

Här hittar du kontaktuppgifter till de olika funktionerna inom specialistsjuksköterskeprogrammen.

Funktionsmail för Specialistsjuksköterskeprogrammen

För allmänna frågor rörande antagning, reservantagning, återbud eller annat: specialist@ki.se

För frågor rörande tillgodoräknande: tillgodoraknande-specialist@ki.se

Programdirektor

Lise-Lott Rydström

Programdirektor
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Biträdande programdirektor

Anna Lena Brorsson

Biträdande lektor
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Studievägledare

Annika Larsson

Studievägledare

Studievägledare för inriktningarna ambulanssjukvård, kirurgisk vård, medicinsk vård och operationssjukvård.

Helen Ågren

Studievägledare

Studievägledare för inriktningarna distriktssköterska och anestesi.

Anna Malmborg

Studievägledare

Studievägledare för inriktningarna barn och ungdom, intensivvård, onkologisk vård, psykiatrisk vård och vård av äldre.

IPL-promotor

Helen Conte

Adjunkt

Internationell studenthandläggare

Christoffer Bodforss

Handläggare
UF Universitetsförvaltningen

Krisansvarig

Lise-Lott Rydström

Assisterande lektor
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Inriktningsansvariga

Katarina Bohm

Ambulanssjukvård inriktningsansvarig
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Åsa Dorell

Anestesi inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lise-Lott Rydström

Barn och ungdom inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Johanna Granhagen Jungner

Barn och ungdom inriktningsansvarig
K6 Kvinnors och barns hälsa

Eva Sundborg

Distriktssköterska inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Albertine Ranheim

Distriktssköterska inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Jeanette Eckerblad

Intensivvård inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Åsa Johansson Stark

Kirurgisk vård inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Nana Waldréus

Medicinsk vård inriktnngsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Lena-Marie Petersson

Onkologisk vård inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Ami Fagerdahl

Operationssjukvård inriktningsansvarig
S1 Klinisk forskning och utbildning, Södersjukhuset

Mathilde Hedlund Lindberg

Psykiatrisk vård inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Anne-Marie Boström

Vård av äldre inriktningsansvarig
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Utbildningshandläggare

Anna Malmborg

Utbildningshandläggare
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Anna-Carin Isacsson

Utbildningshandläggare
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Anna Söderberg

Utbildningshandläggare
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
LR
Innehållsgranskare:
Anna Malmborg
2023-02-09