För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Vård av äldre

Programmet förbereder dig för arbete som specialistsjuksköterska med äldre personer och deras närstående inom olika vårdområden inom geriatrik, kommunal äldreomsorg och primärvård. Under utbildningen lär du dig att göra självständiga bedömningar genom att analysera och värdera äldre personers vårdbehov och ordinera och genomföra omvårdnadsåtgärder. Bedömningarna och åtgärder görs utifrån personcentrerad, evidensbaserad och säker vård med den äldre människans välbefinnande i fokus.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv. 

Om du vill veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-02-13