För studenter på kursen Synundersökningsmetodik 1 (12 hp) kurskod 1OP071

Kursen innehåller fullständig synundersökning med fokus på binokulärseende, klinisk metodik för preliminära tester, forimätning, vergensmätning och AKA-värde, närseende, refraktion i foropter och provbåge, binokulär refraktionsmetodik, patientrutiner samt biomikroskopering inklusive att undersöka hornhinna, konjunktiva, intraokulärlins och gradera tårfilm. Vidare innehåller kursen synfältsscreening, funduskamera samt fysiologiska aspekter relaterade till felsyntheter.

Kursplan

Information

Denna kurs läses på optikerprogrammets termin 3.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

HT22_T3 schema_220622

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. 

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 14 dagar innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Kursanalys:

HT22 1OP071 SUM1 kursanalys
HT21 1OP071 SUM1 kursanalys
HT20 1OP071 SUM1 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp!

Kontaktuppgifter

Susanne Glimne

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Administratör
SG
Innehållsgranskare:
Jaana Johansson
2023-02-03