För studenter på kursen Vårdande vid akut ohälsa 16,5 hp Distans kurskod 1SJ026

På kurswebben för 1SJ026 Distans hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Kursens övergripande mål är att studenten ska förvärva och omsätta kunskaper om människans upplevelser och reaktioner vid akut ohälsa för att med ett personcentrerat förhållningssätt självständigt kunna planera, genomföra och utvärdera patientens och närståendes behov av omvårdnad.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: 28 augusti, 2023

 

Om kursen

 

Kursen består av fem moment som läses delvis integrerat:

Moment 1. Omvårdnad vid akut ohälsa, 3 hp

Moment 2. Verksamhetsintegrerat lärande: kliniska färdigheter, 2 hp

Moment 3. Verksamhetsintegrerat lärande: verksamhetsförlagd utbildning, 9 hp

Moment 4. Farmakologi och läkemedelsberäkning II, 1,5 hp

Moment 5. Katastrofmedicin, 1 hp

 

I kursplanen framgår de fem momenten, lärandemål, innehåll samt rekommenderad litteratur. I litteraturen finns kunskaper som ligger till grund för läraktiviteter och examinationer i respektive moment. Kursen innefattar teoretiska moment samt 6 veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid liknande sjukhusavdelningar som i termin 3.

 

Kursen läses samtidigt av hela studentgruppen under 11 veckor och motsvarar 16.5 hp, vilket innebär att det finns endast en campusgrupp och en distansgrupp. Kursen HT22 ges i blandad lärmiljö för att optimera studenternas lärande. Kursen inleds med en vecka som följs av sex veckor VFU. Kursstartsveckan innehåller introduktion och föreläsningar som ges digitalt varvat med fysiska träffar på KTC (workshop och simulering). Tid finns även avsatt för egna studier och förberedelse inför VFU. Kursens synkrona föreläsningar är i stor utsträckning interaktiva och ges både på campus och digitalt. Valet av plats för bedömning och seminarium under VFU anpassas till den kliniska verksamhetens förutsättningar. Kursen innehåller en läraktivitet där ett grupparbete utförs och efterföljs av ett seminarium med syfte att undervisa varandra. Seminariet är förlagt på campus för campusgruppen och sker digitalt för distansgruppen. Kursens examinationer består av en salstenta, ett quiz i Canvas, två individuella skriftliga hemexaminationer och ett examinerande seminarium under VFU. Kursen innehåller även en obligatorisk läraktivitet där vi tränar akut omhändertagande i simulerad miljö under en halv dag på KTC.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden öppnar 2 veckor innan kursstart och stänger på kursttartsdagen. Mer information om webbregistrering

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema

Schema HT23 Distans (TimeEdit)

Terminsinformation och ramschema

Information om terminerna finns på programwebben

Examination

Du ska som student vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle.

Du ska som student ska vara behörig att skriva examinationen i enlighet med kursplanen som gäller för kurstillfället.

Anmälan till tentamen sker via Ladok. Ordinarie tentamen HT23: 6 november. 

Omexamination

Information ang. omexamination på kursen 1SJ026 hittar du här
 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering

Kursanalys VT23
 

Kontaktuppgifter

Kursansvarig Institution

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, avdelningen för omvårdnad.

Anette Forss

Kursansvarig
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Petra Hyllienmark

Examinator
Omv enhet 3
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Julia Engström Sid

VFU-samordnare
Rydwik
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Glenn Kullman

Utbildningsadministratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. När du registerat dig i Ladok på din kurs, får du åtkomst till kursen i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AF
Innehållsgranskare:
Glenn Kullman
2023-11-27