För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod i omvårdnad, 7,5 hp, Barn och ungdom kurskod 2BU022

Kursens övergripande mål är att studenten ska ha fördjupat sina kunskaper och sin förståelse i vetenskaplig teori och metod och forskningsetik. Dessutom skall studenten ha tillägnat sig ett fördjupat vetenskapligt, kritiskt, reflekterande och forskningsetiskt förhållningssätt rörande forskning inom omvårdnadsvetenskap med inriktning mot specialistområdet. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT22, vecka 35. 

Kursen består av tre moment, varav de två första är förlagda i början på termin ett på programmet och det tredje momentet avslutar den andra terminen. Se preliminärt schema längre ned på sidan. 

 

OBS! Vi rekommenderar att ni repeterar forskningsmetodik inför kursstart. Titta i kursplanen angående vad som ingår i kursen.

Följande bok kan vara till hjälp: 

Henricson, Maria Vetenskaplig teori och metod: från idé till examination inom omvårdnad

Andra upplagan: Lund: Studentlitteratur AB, 2017 - 510 sidor ISBN:978-91-44-11328-9  LIBRIS-ID:20848026  Sök i biblioteket  

 

Zoom undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Från och med måndag den 8 augusti kommer den som har registrerat sig på kursen i Ladok ha tillgång till kursrummet i Canvas. 

Logga in i Canvas

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

 

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Registreringsperioden för kursen i Ladok är 3-17 augusti.

 

Du registrerar dig själv i ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Preliminärt schema HT2022

Programgemensam dag för nya specialistsjuksköterskestudenter HT22

Välkommen till en programgemensam dag för alla studenter som startar ett specialistsjuksköterskeprogram HT22.

Dagen kommer hållas digitalt måndag den 29 augusti kl.08.30-12.15 - se aktuellt program här

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturlista hittar ni i kursplanen

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Sektionen för omvårdnad

Anna Malmborg

Studievägledare

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.