Facade Aula Medica

PEGASUS: Gruppledarutbildning

29 november 2024

 

Denna kurs är praktiskt inriktad för dig som planerar att bli gruppledare/kursansvarig för en PEGASUS-grupp. PEGASUS är en introduktionskurs för vuxna med adhd och deras närstående. PEGASUS är lämplig som första psykoedukativ intervention för en vuxen och dess närstående, efter att adhd-diagnos har konstaterats.

Om kursen

Kursen är för dig som planerar att bli gruppledare för behandlingsmetoden PEGASUS. Metoden är en bra första insats för en vuxen och dess närstående och ges ofta i början av en vårdprocess. Syftet är att ge kunskaper om adhd samt om behandling och stöd. 

Kursens mål

Efter utbildningsdagen kommer du:

  • få en grundlig introduktion till behandlingsmetoden.
  • ha fått en god överblick över kursprogrammet och lämpliga föreläsare på en PEGASUS-kurs.
  • kunna praktiskt genomföra en PEGASUS-grupp med stöd av Arbetsboken för kursansvariga.
  • kunna föreläsa på en PEGASUS-kurs anordnad av någon annan, utifrån den information man får på utbildningen tillsammans med det färdiga föreläsningsmaterialet som ingår i interventionen.

Innehåll

PEGASUS är en introduktionskurs för vuxna med adhd och deras närstående. Ett forskningsprojekt med ca 300 deltagare som har gått PEGASUS–kurser visar på goda resultat vad gäller deltagares kunskaper om adhd och deras allmänna välmående. Projektet genomfördes i samarbete med Region Stockholms psykiatriska mottagningar. Läs mer om projektet här.

Målsättningen med PEGASUS-kurser är primärt att öka kunskap om adhd inklusive de behandlingar och stöd som finns. Ytterligare målsättningar är bl.a. att förbättra relationskvalitén mellan de som går i samma interventionsgrupp.

PEGASUS-kurser är ett bra forum för att träffa andra i liknande situation.

Utbildningsdagen består av följande föreläsningar:

  • Introduktion
  • Praktisk genomförande
  • Generella principer och målsättningar

Kursledare

Tatja Hirvikoski
Leg psykolog, specialist i neuropsykologi, Docent vid Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND). FoU-chef vid Habilitering & Hälsa, Stockholm.

Övriga föreläsare
Johan Carlsson, leg. psykolog.

Sagt om kursen

"Bra och tydligt upplägg."

"Efter denna utbildning så har jag fått en bredare uppfattning av hur PEGASUS fungerar och hur man går tillväga om man själv ska sedan vara en kursledare."

"Givande att få tips från varandra. Verkar vara ett användbart material."

Kursmaterial – beställ i god tid

Deltagarna införskaffar kursmaterialet själva och ska ha bläddrat igenom det innan kursstart.

  • PEGASUS kurs för vuxna med ADHD och deras närstående. Arbetsbok för kursansvariga (inklusive kursmaterial på ett USB-minne).
  • PEGASUS kurs för vuxna med ADHD och deras närstående. Kursbok för kursdeltagare.

Materialet beställs från Hogrefe Psykologiförlaget. 

Behörighet

Kursen riktar sig till personal med goda kunskaper om adhd och som arbetar med vuxna med adhd. Det är en fördel om man har arbetat med grupper.

Pris

4 400 kr exkl. moms.

Kursmaterial tillkommer och köps in av deltagaren själv. Se information ovan.

Datum och tid

29 november 2024 kl. 09:30–15:00 samt ca 2 timmar för förberedande moment innan kursstart.

Digitala plattformar

Digital kurs i realtid via lärplattformen Canvas samt videokommunikationstjänsten Zoom. Vi rekommenderar Google Chrome, FireFox eller Edge som webbläsare för att Canvas och Zoom ska fungera på bästa sätt.

Mer information

Vid frågor om anmälan (även avbokningar och reservplatser) och fakturering
Sandra Lannergren, projektkoordinator
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
E-post: sandra.lannergren@ki.se
Tel: 08-524 860 69

Vid praktiska frågor och frånvaroanmälan under själva kursen
Lisa Wilsson, utbildningssamordnare
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
E-post: lisa.wilsson@ki.se
Tel: 0737-12 15 96

Vid frågor om kursinnehåll eller förberedande moment
Tatja Hirvikoski, kursledare
Center of Neurodevelopmental Disorders at Karolinska Institutet (KIND)
E-post: tatja.hirvikoski@ki.se

Anmälan

Har kursen blivit fulltecknad innan sista anmälningsdatum stängs anmälan tidigare.

När ordinarie kursplatser är fullbokade kan du göra en reservplatsanmälan. På anmälan ser du direkt om du anmäler till en reservplats, det står även i det bekräftande mejlet.

Besked om behörighet och antagning till kurs skickas ut ca en månad innan kursstart.

Innan en kursanmälan görs måste närmaste chef godkänna kursanmälan. I direkt anslutning till anmälan skickas en bekräftelse till kursdeltagaren. Närmaste chef får även via e-post en länk där han/hon behöver godkänna anmälan. Innan kursstart skickas praktisk information till kursdeltagaren via den e-post som angivits i anmälan.

Anmälan är bindande. Vid avbokning senare än sex (6) veckor innan utbildningens start debiteras 50 procent av kurskostnaden och vid avbokning senare än tre (3) veckor innan utbildningens start debiteras hela kurskostnaden. För fullständiga villkor se våra allmänna avtalsvillkor.

Karolinska Institutet förbehåller sig rätten att ställa in kursomgång vid för få sökande.

Kort om kursen

När: -
Pris: 4 400 kr
Sista anmälningsdagen:

Studieform: Digitalt på distans