Foto: Getty Images

Psyk-E bas kompetensutbildningsprogram

Psyk-E bas är en serie kompetensutvecklingsprogram där utbildningarna bygger på evidensbaserad kunskap i form av korta, filmade föreläsningar av Sveriges främsta experter inom sina respektive områden. Föreläsningarna är avsedda att användas i studiecirkelform där de är utgångspunkt för diskussioner och reflekterande lärande kopplat till egna erfarenheter i sammanhållna smågrupper.

Om Psyk-E bas

Psyk-E bas erbjuder lättillgänglig evidensbaserad kunskap i digitalt format med stor möjlighet att anpassa genomförandet efter lokala förhållanden. Föreläsningarna är avsedda att användas i studiecirkelform, i små grupper (6–10 personer) där föreläsningen ses med paus för gemensamma diskussioner och reflektioner. Att i små, sammanhållna grupper diskutera och reflektera kring det filmade materialet kopplat till egna erfarenheter och situationer fördjupar lärande och förankrar kunskap. För den som vill ha text som stöd för minnet finns också faktablad med en skriftlig sammanfattning av föreläsningen och vidare läsanvisningar.

Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen. Utbildningsledaren bör ha någon erfarenhet av att leda grupper och vara förtrogen med materialet och formen för utbildningen, men behöver ingen särskild pedagogisk utbildning. En manual för varje utbildning fungerar som stöd för planering och genomförande av utbildning. Ni kan få support från Psyk-E bas gruppen om ni behöver det.

Utbildningar 

  • Psyk-E bas grundkurs
  • Psyk-E bas senior 
  • Psyk-E bas suicid
  • Psyk-E bas arbete
  • Psyk-E bas anhörig
  • Psyk-E bas krisstöd

Läs mer och beställ utbildning. 

Kort om kursen

  • Utbildningen görs i studiecirkelform, i små grupper (6–10 personer).
  • Ett utbildningstillfälle tar en till två timmar där föreläsningen är ca 20–30 minuter lång.
  • Utbildningarna hålls av en utbildningsledare från den egna arbetsplatsen.
  • Ni bestämmer när ni genomför utbildningen på arbetsplatsen.

Om uppdragsutbildning