För studenter på kursen Akut ohälsa och integrativ omvårdnad, 4,5 hp kurskod 2DS013

På kurswebben för 2DS013 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Det övergripande målet med kursen är att studenten når fördjupade kunskaper om vårdsökandes tecken och symtom vid akut ohälsa samt kan visa på kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa integrativ omvårdnad vid ohälsa. De komplementära metoderna som används för symtomlindring utgår från evidens och vetenskaplig beprövad erfarenhet.

Kursplan

Välkomstinformation Campus HT24

Kurs 2DS013 är den tionde och sista kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 3. Kursen läses på halvfart tillsammans med distansstudenterna och parallellt med kurs 2DS006, Farmakologi och sjukdomslära 2.

  • Startdatum: 30 september 2024
  • Slutdatum: 10 november 2024

Frånvaro från formativa arbetsmoment kan innebära ersättningsuppgift och kan innebära att examinationen i vissa fall kan genomföras först vid nästa kurstillfälle.

Obligatorisk färdighetsträning och seminarium på campus (totalt en dag): Fyra datum kommer att erbjudas. Ni bokar en dag. Bokningsschema blir tillgängligt i slutet av maj.

Slutexaminationen sker på distans.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

Välkomstinformation Distans HT24

Kurs 2DS013 är den nionde och nästa sista kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 5. Kursen läses tillsammans med campusstudenterna.

  • Startdatum: 30 september 2024
  • Slutdatum: 10 november 2024

Frånvaro från formativa arbetsmoment kan innebära ersättningsuppgift och kan innebära att examinationen i vissa fall kan genomföras först vid nästa kurstillfälle.

Obligatorisk färdighetsträning och seminarium på campus (totalt en dag): Fyra datum kommer att erbjudas. Ni bokar en dag. Bokningsschema blir tillgängligt i slutet av maj.

Slutexaminationen sker på distans.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Schema Campus och Distans VT24

Schema VT24 2DS013 Campus och Distans

Schema tidigare terminer

Schema HT23 2DS013 Campus och Distans

Schema VT23 2DS013 Campus och Distans

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursvärdering VT24 2DS013 Campus och Distans

Kursvärdering HT23 2DS013 Campus och Distans

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Johanna Hök

Examinator
+46852483818
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
+46852483920

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Notera att får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AR
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2024-04-10