För studenter på kursen Akut ohälsa och integrativ omvårdnad, 4,5 hp kurskod 2DS013

På kurswebben för 2DS013 (campus och distans) hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärderingar.

Det övergripande målet med kursen är att studenten når fördjupade kunskaper om vårdsökandes tecken och symtom vid akut ohälsa samt kan visa på kunskap, förståelse och förmåga att tillämpa integrativ omvårdnad vid ohälsa.

Kursplan

Välkomstinformation Campus VT23

Kurs 2DS013 är den tionde och sista kursen i distriktssköterskeutbildningen - campus och genomförs i Termin 3. Kursen läses tillsammans med distansstudenterna och parallellt med kurs 2DS006, Farmakologi och sjukdomslära 2.

Frånvaro från examinerande arbetsmoment kan innebära ersättningsuppgift och kan innebära att i vissa fall examinationen kan genomföras först vid nästa kurstillfälle.

Obligatorisk slutexamination på campus: 23 mars 2023

  • Startdatum: 13 februari 2023
  • Slutdatum: 26 mars 2023

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - campus.

Välkomstinformation Distans VT23

Kurs 2DS013 är den tionde och sista kursen i distriktssköterskeutbildningen - distans och genomförs i Termin 5. Kursen ges första gången på distans under VT23 och läses tillsammans med campusstudenterna.

Frånvaro från examinerande arbetsmoment kan innebära ersättningsuppgift och kan innebära att i vissa fall examinationen kan genomföras först vid nästa kurstillfälle.

Obligatorisk slutexamination på campus: 23 mars 2023

  • Startdatum: 13 februari 2023
  • Slutdatum: 26 mars 2023
     
  • Kursen bedrivs på halvfart vilket innebär 20 timmar studier i veckan och upplägget förutsätter att studietiden på 20 timmar i veckan efterlevs.

Information för hela distriktssköterskeutbildningen - distans.

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering.

Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Schema Campus och Distans

Schema för VT23 Campus och Distans är nu tillgängligt.

Preliminärt schema VT23 2DS013 Campus och Distans (länk till digitalt schema i TimeEdit)

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursvärdering VT23 2DS013 Campus och Distans

Kursvärdering HT22 2DS013 Campus

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen.

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Eva Sundborg

Examinator

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. 

Notera att får endast tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AR
Innehållsgranskare:
Camilla Öberg
2023-04-06