För studenter på kursen Allmän anatomi och fysiologi (9 hp) kurskod 1OP067

Kursen Allmän anatomi och fysiologi syftar till att ge stunderna grundläggande kunskaper om människokroppens anatomi och fysiologi. Innehållet i kursen inkluderar uppbyggnaden av celler, vävnader och centrala nervsystemet, muskler, mag-tarmkanalen, cirkulations- och respirationsorganens fysiologi, och mer därtill. Kursen innehåller självstudier, demonstrationer, grupparbeten, laborationer samt teoretiska genomgångar, i form av föreläsningar, seminarier, case och/eller praktiska övningar.

Kursplan

Schema

Schema HT20

Schema publiceras här senast två veckor före kursstart.

Kontaktuppgifter

Sofia Pettersson

Utbildningsadministratör
08-524 872 29

Jessica Norrbom

Kursansvarig och ansvarig fysiologi

Håkan Karlsson

Ansvarig anatomi

Kursmeddelanden

 • Vi påminner om att du som student kursregistrerar dig själv på kursen. Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, om inget annat står angivet i kursinformationen för den specifika kursen. Kursen HT20 startar 3 december.

  Kontrollera dina kontaktuppgifter

  Kontrollera att du har aktuella kontaktuppgifter i Ladok, så att du säkert får all studieinformation du behöver.

  Inloggning

  Du loggar in i studentgränssnittet med ditt studentkonto på den här sidan: https://www.student.ladok.se/

 • Canvas: Studenter med kursplats får inbjudan till kursen sida i Canvas veckan innan kursen börjar. Äldrekursare med rester kvar på denna kurs, vänligen kontakta fyskursexp@ki.se för att bli inbjuden till kursens sida i Canvas för få tillgång till aktuell information. Ange då din KI-mejladeress.

 • Studievägledningen: Har du frågor om omregistrering, studieproblem, behörighetsregler och liknande kontakta studievägledare mirkka.maatta.pescador@ki.se .

 • För äldrekursare med rester: Kontakta fyskursexp@ki.se och ange din KI-mejladress för att bli inbjuden till den pågående kursens sida i Canvas. Där finns information om hur och när man anmäler sig till respektive rest.    
 • Allmän fysiologi 1OP052 , gick kursen HT2018 eller tidigare:                                                                    Studenter som har rest på Allmän Fysiologi och har tentamen kvar skriver endast fysiologidelen av den nya kursens tentamen. 2021 är sista året man kan tentera på den gamla kursen och sista tillfället är 17/8.

 • Allmän anatomi 1OP051 , gick kursen HT2018 eller tidigare:                                                          Studenter som har rest på Allmän Anatomi och har tentamen kvar skriver endast anatomidelen av den nya kursens tentamen. 2021 är sista året man kan tentera på den gamla kursen och sista tillfället är 17/8.

 • Anmälan omtentamen 17/8 via länk: https://survey.ki.se/Survey/25243, deadline 8/8. Tentamen går på distans i Inspera och är öppen kl 9.00-13.00.                                                                                                      

 

 

Tillgodoräknanden

Information om tillgodoräknande: https://utbildning.ki.se/tillgodoraknande

Blankett: https://utbildning.ki.se/studieadministrativa-blanketter

Ansökan tillgodoräknande skickas till kursadministrationen. Observera att blanketten skall vara egenhändigt signerad och blanketten skall skannas in och skickas via mejl eller på papper. 

Email: fyskursexp@ki.se

Postadress:
Sofia Pettersson, Biomedicum A3
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm 

Funktionsvariation

Studerande på Karolinska Institutet som behöver alternativ  examination skall uppvisa intyg över funktionsvariation.  Intyget mejlas till kursexpeditionen vid kursstart.

Kursexpeditionen tar inte emot några enskilda läkarintyg/utlåtande om funktionshinder. Ett intyg om funktionshinder på KI utfärdas av Viktoria Hansson. Email: funkis@ki.se

Information: https://ki.se/utbildning/funkis-pa-ki-sa-funkar-det

Kursanalys och kursvärdering