För studenter på kursen Arbetsplatsoptometri (6 hp) kurskod 1OP077

Kursen behandlar lagstiftning på det arbetsmedicinska området, rörelseorganens sjukdomar, företagshälsovård i Sverige, synergonomi och belysning, visuell kvalitet, bildskärmskvalitet och psykosociala arbetsmiljöförhållanden.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på optikerprogrammets termin 4 enligt utbildningsplan 1OP19.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du alltid själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över flera terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT23 AO Schema rev230424

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 14 dagar innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange

  • ditt för- och efternamn
  • gärna personnummer
  • vilken kurs och moment som du läst och ska omexamineras på
  • kursens kurskod: 1OP077 eller 1OP064, se nedan

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Omexamination på nedlagd kursplan 1OP064 med 1OP077

Kursen 1OP064 är nedlagd och gavs sista gång VT21, det finns därför inga ”vanliga” examinationstillfällen med nya kullar att delta i. Du som har rest på kursen erbjuds istället under en begränsad (!) period att examineras mot kursplanen 1OP064 (den kurs som du följde) i samband med tenta- och omtentatillfällen på den nya kursen 1OP077. För information om datum för examinationstillfällen se schema för 1OP077 ovan.

Möjlighet att examineras på den nedlagda kursplanen erbjuds till och med HT22. Efter detta kan du inte längre ta igen ej godkända resultat.

Anmälan till omtenta på nedlagd kursplan 1OP064 ska göras senast 8 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

Kursanalyser

VT22 1OP077 AO T4 kursanalys

VT21 1OP077 AOT4 kursanalys

Behöver du stöd med dina studier?

Här kan du få hjälp

Kontaktuppgifter

Susanne Glimne

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör
SG
Innehållsgranskare:
Maria Persson
2023-04-25