För studenter på kursen Arbetsplatsoptometri (6 hp) kurskod 1OP077

Kursen behandlar lagstiftning på det arbetsmedicinska området, rörelseorganens sjukdomar, företagshälsovård i Sverige, synergonomi och belysning, visuell kvalitet, bildskärmskvalitet och psykosociala arbetsmiljöförhållanden.

Kursplan

Information

Denna kurs ges på Optikerprogrammets termin 4, för dig som läser enligt utbildningsplan 1OP19.
För dig som läser enligt utbildningsplan 1OP13, gäller istället den version av kursen som har kurskod 1OP064, se kurswebben för 1OP064 för mer information.

Registrera dig på kurser i Ladok

Inför varje ny kursstart ska du själv registrera dig i Ladok på den kurs du ska läsa. Om en kurs löper över fler terminer ska du registrera dig en gång per termin. Om kurser ges parallellt ska du registrera dig till flera kurser med samma kursstart.

Registreringen till kurserna är öppen från en vecka innan kursstart till två dagar efter kursstart, du ser dessa datum i Ladok.

Schema

VT21 1OP077 AOT4 schema 210407

Examination

Datum för ordinarie tenta och omtenta

Datum för ordinarie tenta framgår av schemat, se ovan. Datum för omtentan publiceras om möjligt i samma schema, men anges annars här på kurswebben senast vid tidpunkten för ordinarie tenta.

Anmälan för omexamination med senare studentkull än din egen

Om du har rest kvar på kursen efter din egen studentkulls tenta- och omtentatillfälle, behöver du anmäla dig för att få delta i examinationstillfällen som ges för kommande kullar (deras ordinarie tenta och omtenta). Obs! att du inte ska anmäla dig till ordinarie tenta eller omtenta med din egen kull.

Anmälan till en omtenta med senare kull än din egen ska på denna kurs göras senast 4 veckor innan tentan till jaana.johansson@ki.se.

För att din anmälan till omtenta ska vara fullständig behöver du ange:

1) För- och efternamn
2) Personnummer
3) Kurs och moment som du ska omexamineras på

Om du får förhinder så avanmäl dig direkt till jaana.johansson@ki.se

Observera att du inte får någon bekräftelse på att din anmälan är mottagen! Dubbelkolla istället i din egen mapp för skickade mail att ditt mail verkligen har skickats.

Behöver du stöd med dina studier? Här kan du få hjälp

Kursvärdering

Kursen ges för första gången VT2021

Kontaktuppgifter

Susanne Glimne

Examinator och kursansvarig

Jaana Johansson

Kursadministratör