För studenter på kursen Examensarbete i omvårdnad - psykiatri, 15 hp kurskod 2PV008

I kursen ingår att självständigt planera och genomföra ett examensarbete i omvårdnad med relevans för psykiatrisk vård samt presentation och försvar av eget examensarbete. Systematisk sökning och värdering av vetenskapliga artiklar, metodologiska och forskningsetiska diskussioner, muntlig och skriftlig presentation samt kritisk granskning av andras examensarbete ingår. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: VT23, vecka 13. Schema publiceras senast två veckor innan kursstart

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

 

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

Genom att registrera dig på kursen i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.

Logga in i Canvas 

Bekanta dig med lärplattformen med Canvas Studentguide 

 

 

Covid-19

Läs mer på KIs informationsida till studenter om undervisning med anledning av corona.

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Kontaktuppgifter

 

Zarina Nahar Kabir

Kursansvarig

Anna Malmborg

Studievägledare

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör